კალათა

დეტალურად

შეიძლება თუ არა სიცოცხლის სხვადასხვა გამოვლინების შემსწავლელი მეცნიერებები ცოდნის ერთიან, უნიფიცირებულ სისტემად გაერთიანდეს? ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე პასუხს ზაზა კიკვიძისა და გიგი თევზაძის ნაშრომი გაგცემთ: ავტორები გვთავაზობენ ზუსტი, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების მონაცემების საკუთარ ხედვას და, ვფიქრობთ, ყველასთვის საინტერესო შედეგებამდე მიდიან. რა დასკვნას აკეთებენ ისინი და რა პასუხს იძლევიან კითხვაზე: როგორ მივყავართ სიცოცხლის ახალ განსაზღვრებას სოციალური ქცევით გადარჩევის თეორიამდე და ღმერთის იდეის წარმოშობის ახსნამდე, ამას წინამდებარე წიგნის წაკითხვის შემდეგ გაიგებთ.
 • წინასიტყვაობა
 • 1. ევოლუციური თეორიები: ორ D-ს შორის (Darwin, Dawkins)
 • 2. სიცოცხლე არის ინფორმაციის მიერ მასისა და ენერგიის მართვა
 • 3. სოციალური ქცევა არის გარემოს მართვა ინფორმაციის საშუალებით
 • 4. სოციალური ქცევა და ევოლუცია
 • 5. სიცოცხლის სამი ფორმა
 • 6. სოციალური გადარჩევა vs სქესობრივი გადარჩევა
  • 6.1. სქესობრივი გადარჩევის თეორია: დარვინი და თანამედროვე შეხედულებები
  • 6.2. სქესობრივი გადარჩევა მცენარეებში
 • 7. ფიზიკური გადარჩევა და სოციალური ქცევით გადარჩევა
 • 8. ადამიანის ქცევის ევოლუცია დღემდე და დღეის შემდეგ
 • 9. უზენაესი არსების იდეის წარმოშობის ევოლუციური საფუძვლები
 • ბოლოსიტყვაობა: გონების მყარი ილუზიების წინააღმდეგ
 • მითითებული ლიტერატურა