კალათა

დეტალურად

სერია „ილიას ბიბლიოთეკა“ – ქართულ კულტურაში დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ. მოაზროვნეებმა, როგორიც იყო არჩილ ჯორჯაძე, გაკაფეს გზა თანამედროვე აზროვნებისკენ და შესაძლებელი გახადეს არაფრისგან შეექმნათ სახელმწიფო, რომელიც ნელ-ნელა ახდენდა ინტეგრაციას თანამედროვეობაში. მათი წარმატების მწვერვალი იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მოპოვება.
  • არჩილ ჯორჯაძე ევროპული ფილოსოფიის კონტექსტში (ლევან ღამბაშიძე)
  • მოლოდინი და საქმე
  • თვით-მოქმედებაზე
  • თვით-მოქმედების შიშის ზარი
  • ჩვენი საჭირ-ბოროტო კითხვები
  • საერთო მოქმედების ნიადაგი
  • დასავლეთ ევროპის დემოკრატიზმი
  • ეროვნული დემოკრატიზმი