კალათა

დეტალურად

სერია „ილიას ბიბლიოთეკა“ – ქართულ კულტურაში დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ. საქართველოს მტერნი ანგარიშში მოსტყუვდნენ, რუსეთის კომუნისტებმა შედარებით ადვილათ მოინელეს უკრაინის დაპყრობა, თურქესტანის აწიოკება, აზერბაიჯანში შესვლა და სომხეთში შესევა. მხოლოდ საქართველო გამოდგა ენერგიული მოწინააღმდეგე. ის არ ერიდება არავითარ მსხვერპლს წართმეული თავისუფლების დასაბრუნებლათ. მთელი თავისი ძალღონით ქართველი ერი დამოუკიდებლობის აღდგენას ელტვის და საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის მოხსნას მუდამ დღე მოითხოვს. განსაკუთრებით აგვისტო-სექტემბრის აჯანყების შემდეგ მთელი ევროპა საბოლოოთ დარწმუნდა, რომ საქართველოს დამონება წარმავალია, რომ ადრე თუ გვიან კომუნისტური მოსკოვის ლაშქარი და ერთი მუჭა ქართველი მოღალატენი იძულებული შეიქნებიან საქართველო დასტოვონ და თავისი ავანტიურისტული ბედი მსოფლიოს რომელიმე სხვა კუთხეში სცადონ.
 • წინასიტყვაობა (ლაშა ბუღაძე)
 • საქართველო და რუსეთი
  • შესავალი
  • ჩვენ და ოსმალეთი
  • პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობა
  • საქართველოს ეკონომიური მდგომარეობა
  • მომავალი რუსეთის საფრთხე
  • ერთა თვითგამორკვევა და საყოველთაო განიარაღება
  • ხალხთა ლიგა
  • დასკვნა
 • მართვა-გამგეობის ფორმა და მცხოვრებთა რაოდენობა სხვა და სხვა სახელმწიფოში
 • საბჭოთა რესპუბლიკების მცხოვრებთა რაოდენობა