კალათა

დეტალურად

პრაქტიკული სახელმძღვანელო. რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი, გასაუბრება

კრებული

გამომცემლობა ლითერასი

ბიზნესი საზოგადოება

სასურველ ორგანიზაციაში სასურველი პოზიციის დაკავება ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ რთულ და შრომატევად პროცესს წარმოადგენს. აღნიშნული პროცესის განმავლობაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არა მხოლოდ ჩვენს გამოცდილებას, განათლებას და პროფესიონალიზმს, არამედ ჩვენს უნარს, თუ როგორ შევძლებთ ჩვენი თავის წარმოდგენას დამსაქმებელთან. როგორ შევადგინოთ რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი? რა გავითვალისწინოთ გასაუბრებისათვის? მსგავსი კითხვები არაერთხელ გაგვჩენია. ამ სახელმძღვანელოს მიზანს სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა წარმოადგენს. ვიმედოვნებთ, ეს პრაქტიკული რჩევები დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მიღწევაში. წიგნი გამოცემულია პროექტ „სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობის“ ფარგლებში.
  • შესავალი
  • რა არის რეზიუმე?
  • სამოტივაციო წერილი
  • გასაუბრების უნარ-ჩვევები