კალათა

დეტალურად

წიგნში წარმოდგენილია შუა საუკუნეების ფილოსოფიური მიმდინარეობის ე.წ. „რეალიზმის“ ცნობილი მეთაურის, ანსელმ კენტერბერიელის (1033-1109) დიალოგის – „ჭეშმარიტებისათვის“ ქართული თარგმანი. ეს დიალოგი სქოლასტიკური ფილოსოფიის თვალსაჩინო ძეგლია, რომელშიც, არისტოტელეს მოძღვრებაზე დაყრდნობით, მოცემულია ცდა ჭეშმარიტების პრობლემის გადაწყვეტისა თეოლოგიური პოზიციებიდან. წიგნი განკუთვნილია ფილოსოფოსებისა და ფილოსოფიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • ჭეშმარიტებისათვის
  • წინათქმა
  • თავი I. ჭეშმარიტებას არა აქვს დასაბამი ან დასასრული
  • თავი II. უწყების ჭეშმარიტებისა და გამოთქმის ორივე ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი III. აზროვნების ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი IV. ნების ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი V. ბუნებრივი და არაბუნებრივი ქმედების ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი VI. შეგრძნებათა ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი VII. საგანთა არსის ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი VIII. „მართებს“ და „არ „მართებს“, შეუძლია“ და „არ შეუძლიას“ განსხვავებული აზრისათვის
  • თავი IX. ყოველი ქმედება ჭეშმარიტს ან მცდარს გვაუწყებს
  • თავი X. უზენაესი ჭეშმარიტებისათვის
  • თავი XI. ჭეშმარიტების განსაზღვრებისათვის
  • თავი XII. მართებულობის განსაზღვრებისათვის
  • თავი XIII. ერთი ჭეშმარიტებაა ყოველ ჭეშმარიტში
 • De veritate
  • PRAEFATIO
  • Capitulum I. Quod veritas non habeat principium vel finem
  • Capitulum II. De significationis veritate et de duabus veritatibus enuntiationis
  • Capitulum III. De opinionis veritate
  • Capitulum IV. De voluntatis veritate
  • Capitulum V. De actionis naturalis et non naturalis veritate
  • Capitulum VI. De sensuum veritate
  • Capitulum VII. De veritate essentiae rerum
  • Capitulum VIII. De diversis intellectibus debere et non debere, posse et non posse
  • Capitulum IX. Quod omnis actio significet verum aut falsum
  • Capitulum X. De summa veritate
  • Capitulum XI. De definitione veritatis
  • Capitulum XII. De iustitiae definitione
  • Capitulum XIII. Quod una sit veritas in omnibus veris
 • სქოლიო