კალათა

დეტალურად

გამოჩენილი გერმანელი მწერლის, ნობელის პრემიის ლაურეატის, თომას მანის შვიდტომეული მკითხველის ბიბლიოთეკას გაამდიდრებს მისი რომანებით: „ლოტე ვაიმარში“, „ბუდენბროკები“, „ჯადოსნური მთა“ და საუკეთესო მოთხრობების კრებულით, რომელშიც შესულია „სიკვდილი ვენეციაში“, „ტონიო კრიოგერი“, „ტრისტანი“ და სხვ.
 • თავი მეხუთე
  • ენციკლოპედია
  • HUMANIORA
  • კვლევა-ძიებანი
  • მიცვალებულთა როკვა
  • ვალპურგის ღამე
 • თავი მეექვსე
  • ცვლილებანი
  • კიდევ ვიღაც სხვა
  • ღმრთის ქალაქისა და უკეთური ხსნის ამბავი
  • გაალმასება. და კიდევ ერთი უაღრესად საჩოთირო რამ
  • მოგერიებული იერიში
  • OPERATIONES SPIRITUALES