კალათა

დეტალურად

კონსტანტინე გამსახურდიას რვა იგავი.
  • 1. ჯავშნოსანი და გუდურა
  • 2. მელა და აქლემი
  • 3. ძაღლი
  • 4. ბუ და არწივი
  • 5. ბაგრატ მეფე და მეწისქვილე
  • 6. უნებლიე ქურდი
  • 7. ჭადარი და კაკალი
  • 8. გულუბრყვილო სპილო