კალათა

დეტალურად

რომანში „ევროპა გალიაში“ ასახული უნდა ყოფილიყო ევროპის სინამდვილე – ბრძოლა რესპუბლიკური ესპანეთისთვის. რომანის ცალკეულ თავები ქვეყნდებოდა „ლიტერატურულ საქართველოში“. მაგრამ 1937 ქვეყანაში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა, დაიწყო სახელმწიფო ტერორი. მწერალი იძულებული გახდა თავი მიენებებინა თანამედროვეობაზე წერისთვის და ისტორიულ მასალაზე გადართულიყო. „ევროპა გალიაში“ დაუმთავრებელი დარჩა.
  • 1. ქვეყანა ვრცელია...
  • 2. გაცდენილი პარტია ტენისის
  • 3. უცნაური შემთხვევა პანსიონ კობურგში
  • 4. მაჰარაჯას მაიმუნი
  • 5. მარკების კოლლექციონერის შეგონებანი
  • 6. წვიმა
  • 7. ფრაუ მაიორი ბორგავდა გერმის ბალიშებში...