კალათა

დეტალურად

საქართველოს იმედი (VIII). წმინდა ნინო

კრებული

გამომცემლობა პალიტრა L

ფილოსოფია, რელიგია

სერია საქართველოს იმედი

„საქართველოს იმედის“ ხატზე ორას სამოცდაათამდე წმინდანია გამოსახული. ეს სერია მოიცავს ხატზე გამოსახული ყველა წმინდანის ცხოვრებას. ჩვენი მერვე წიგნი ქართლის გამაქრისტიანებელს - წმინდა ნინოს ეძღვნება. წმინდა ნინოს დამსახურებაა, რომ მისი ქართლში შემოსვლის დროს ქრისტიანობა სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადდა. მისი ქადაგების შედეგად სამეფო კარის წევრებთან ერთად მთელი ერი მოექცა ახალ სარწმუნეობაზე. ამის გამო ითვლება იგი ქართველთა განმანათლებლად და მოციქულთასწორად. მომდევნო წიგნებშიც თანმიმდევრულად გაცოცხლდება თქვენს თვალწინ ქრისტიანობის ისტორია საქართველოში და ხატზე გამოსახული თითოეული წმინდანის ცხოვრება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოქცევაი ქართლისაი
 • წმინდა ნინოს მშობლები
 • წმინდა ნინოს სიყმაწვილე
 • ჯვარი ვაზისა
 • ჟამი მისიონერობისა
  • ქართლში შემოსვლა
  • ფოკას წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერი
  • მცხეთა და ქართველთა „ღმერთები“
  • იბერიის სამეფოს წარმართული ღვთაებები „ღმერთნი მამათა ჩვენთანი გაცი და გაიმი“
  • მირიანი და ნანა
  • გზა მცხეთამდე. კერპების მსხვრევა
  • პირველი მოწაფეები
 • „მაყვლოვანი“ - დღემდე მოღწეული ტაძრები
  • ფერისცვალების ტაძარი
  • წმინდა ნინოს ეკლესია
  • წმინდა აბიათარი და მისი მონათხრობი
  • თქმული მისივე, აბიათარ მღვდელისა, კვართისათვის უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი
  • კვართისა
  • ამბავი წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ხალენისა
 • ხილვა. ყრმის განკურნება
  • წმინდა მირიანის და წმინდა ნანას მოქცევა
  • თხოთის მთა
 • მცხეთის სამეფო ბაღში პირველი ეკლესიის მშენებლობა. სვეტიცხოველი
  • სვეტიცხოვლის სასწაულები
  • ისტორია და აღწერა სვეტიცხოვლის ტაძრისა
  • დასავლეთი ფასადი
  • სამხრეთი ფასადი
  • აღმოსავლეთი ფასადი
  • ჩრდილოეთი ფასადი
  • კათალიკოსის საბრძანისი
  • წმინდისა სამებისა მსახებელნი
 • ვერავინ შეძლო კვართის ხელყოფა
  • უფლის კვართი განუყოფელია
  • წმინდა მამათა სწავლება მაცხოვრის კვართის შესახებ
  • საუფლო კვართის სულიერი მნიშვნელობა
 • სვეტიცხოვლის სახისმეტყველება
  • 1. სვეტი ძველ აღთქმაში და მისი დადებითი შინაარსი
  • 2. უარყოფითი შინაარსი
  • 3. ორი ბიბლიური სვეტი, რომელთა საყრდენიც დედამიწაზე არ იპოვება
  • 4. შვიდი სვეტი და სვეტი ცხოველი
  • 5. სვეტი ახალი აღთქმისა
 • მტკვრისა და არაგვის შესართავთან
 • უწყებაი მიზეზისა ქართველთა მოქცევისასა, თუ რომელთა წიგნთა შინა მოიხსენების
 • ანტიოქიის დედათა მონასტერი
 • პატიოსანი ჯვრის აღმართვა
 • ჯვრის მონასტერი
 • ძუძუს წყარო
 • ისტორია პატიოსანი ჯვრებისა
 • მთიულთა მოქცევა
 • ჟალეთი
 • წმინდა ნინოს კახეთში ქადაგება და გარდაცვალება
 • წმინდა საფლავი
  • ბოდბე
  • სამრეკლო და ტაძარი
 • წმინდა სალომე უჯარმელი და პეროჟავრა სივნიელი
 • წმინდა მირიანის და ნანას გარდაცვალება. შემდგომი პერიოდი
 • ამბავნი
  • გიხაროდენ, ქართველებო, წმინდა ნინო ჩვენს გვერდითაა!
 • წმინდა ნინოს სავედრებელი ტროპარ-კონდაკი