კალათა

დეტალურად

ქართველი მკითხველისთვის კარგადაა ცნობილი კახა სულუაშვილის გახმაურებული რომანები: „თბილისს ვტოვებ ალიონზე“, „როცა ერთაწმინდაში თოვს“, „ლახტის პრინციპი“ და „სეკუნდანტი“. ამჯერად ავტორი ექვსი იუმორისტული მოთხრობით წარსდგება საკუთარი მკითხველის წინაშე და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მისეულ ხალას, ჭეშმარიტად ქართულ იუმორს გაუღიმებელი „ვერავინ გადაურჩება“...
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მამაჩემი
  • ექსკურსიამძღოლი
  • უშანგიჩი
  • ქლორზე გამარჯვება
  • სხვისი ქალი ოყო
  • გაქცეული ქართველთმოყვარე