კალათა

დეტალურად

რაბლეს გაგება სულაც არ არის ადვილი საქმე... მისი წიგნი ნამდვილი გამოცანაა.ჟან დე ლა ბრიუერი.450 წლის წინათ, როგორც კი ლიონის წიგნის დახლებზე გამოჩნდა რაბლეს პირველი წიგნი, კაცობრიობისთვის ცხადი გახდა, რომ დაიბადა უფრო დიდი მწერალი, ვიდრე არისტოფანეა.ჟიულ მიშლე.რაბლე - ერთადერთია, რადგან მან მარტომ გამოხატა მთელი ეპოქა. მისი მნიშვნელობა ერთდროულად ლიტერატურული, პოლიტიკური, მორალური და რელიგიურია. მსგავსი გენიოსები, რომლებიც ქმნიან ახალ ლიტერატურას ანდა გარდაქმნიან ძველს, უიშვიათესია. ყოველი მათგანი, როდესაც მიდის, თავის სათქმელს, თავის დროის სათქმელს ტოვებს.გუსტავ ფლობერი.რაბლეს მძლავრ სიცილში გონების გასაოცარი სიღრმე იგრძნობა.ვიქტორ ჰიუგო.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რამდენიმე სიტყვა პანტაგრუელიზმის შესახებ
 • მეოთხე წიგნი
 • წინასიტყვა ავტორისა, ანუ მათქვამისა მეტრ ფრანსუა რაბლესი
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
  • თავი მეცხრე
  • თავი მეათე
  • თავი მეთერთმეტე
  • თავი მეთორმეტე
  • თავი მეცამეტე
  • თავი მეთოთხმეტე
  • თავი მეთხუთმეტე
  • თავი მეთექვსმეტე
  • თავი მეჩვიდმეტე
  • თავი მეთვრამეტე
  • თავი მეცხრამეტე
  • თავი მეოცე
  • თავი ოცდამეერთე
  • თავი ოცდამეორე
  • თავი ოცდამესამე
  • თავი ოცდამეოთხე
  • თავი ოცდამეხუთე
  • თავი ოცდამეექვსე
  • თავი ოცდამეშვიდე
  • თავი ოცდამერვე
  • თავი ოცდამეცხრე
  • თავი ოცდამეათე
  • თავი ოცდამეთერთმეტე
  • თავი ოცდამეთორმეტე
  • თავი ოცდამეცამეტე
  • თავი ოცდამეთოთხმეტე
  • თავი ოცდამეთხუთმეტე
  • თავი ოცდამეთექვსმეტე
  • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
  • თავი ოცდამეთვრამეტე
  • თავი ოცდამეცხრამეტე
  • თავი მეორმოცე
  • თავი მეორმოცე
  • თავი ორმოცდამეორე
  • თავი ორმოცდამესამე
  • თავი ორმოცდამეოთხე
  • თავი ორმოცდამეხუთე
  • თავი ორმოცდამეექვსე
  • თავი ორმოცდამეშვიდე
  • თავი ორმოცდამერვე
  • თავი ორმოცდამეცხრე
  • თავი ორმოცდამეათე
  • თავი ორმოცდამეთერთმეტე
  • თავი ორმოცდამეთორმეტე
  • თავი ორმოცდამეცამეტე
  • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე
  • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე
  • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე
  • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე
  • თავი ორმოცდამეთვრამეტე
  • თავი ორმოცდამეცხრამეტე
  • თავი მესამოცე
  • თავი სამოცდამეერთე
  • თავი სამოცდამეორე
  • თავი სამოცდამესამე
  • თავი სამოცდამეოთხე
  • თავი სამოცდამეხუთე
  • თავი სამოცდამეექვსე
  • თავი სამოცდამეშვიდე
 • მეხუთე და ბოლო წიგნი
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
  • თავი მეცხრე
  • თავი მეათე
  • თავი მეთერთმეტე
  • თავი მეთორმეტე
  • თავი მეცამეტე
  • თავი მეთოთხმეტე
  • თავი მეთხუთმეტე
  • თავი მეთექვსმეტე
  • თავი მეჩვიდმეტე
  • თავი მეთვრამეტე
  • თავი მეცხრამეტე
  • თავი მეოცე
  • თავი ოცდამეერთე
  • თავი ოცდამეორე
  • თავი ოცდამესამე
  • თავი ოცდამეოთხე
  • თავი მეთხუთმეტე
  • თავი ოცდამეექვსე
  • თავი ოცდამეშვიდე
  • თავი ოცდამერვე
  • თავი ოცდამეცხრე
  • თავი ოცდამეათე
  • თავი ოცდამეთერთმეტე
  • თავი ოცდამეთორმეტე
  • თავი ოცდამეცამეტე
  • თავი ოცდამეთოთხმეტე
  • თავი ოცდამეთხუთმეტე
  • თავი ოცდამეთექვსმეტე
  • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
  • თავი ოცდამეთვრამეტე
  • თავი ოცდამეცხრამეტე
  • თავი მეორმოცე
  • თავი ორმოცდამეერთე
  • თავი ორმოცდამეორე
  • თავი ორმოცდამესამე
  • თავი ორმოცდამეოთხე
  • თავი ორმოცდამეხუთე
  • თავი ორმოცდამეექვსე
  • თავი ორმოცდამეშვიდე
 • ფრანსუა რაბლეს „გარგანტუა და პანტაგრუელის“ ქართული თარგმანის განმარტებითი სიტყვისკონა
 • სქოლიო