კალათა

დეტალურად

მსჯელობა მეთოდის შესახებ. მეტაფიზიკური მედიტაციები

რენე დეკარტი

გამომცემლობა კარპე დიემ

მთარგმნელი დოდო ლაბუჩაძე-ხოფერია

ფილოსოფია, რელიგია

თარგმანი ფრანგულიდან

ტრაქტატში „მსჯელობა მეთოდის შესახებ“ ფრანგი მოაზროვნე გვიჩვენებს, რომ სწორად განსჯა, სწორად მოქცევის აუცილებელი პირობაა. თქმულის საფუძველზე იგი აყალიბებს ისეთ მაქსიმებს გონებას ჭეშმარიტ საზრდოობას რომ აჩვევს, მცდარი განსჯით კი უკმაყოფილებას გვრის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რენე დეკარტის ფილოსოფიური მოძღვრების ძირითადი პრინცი პები
 • მეორე გამოცემის წინათქმა
 • მსჯელობა მეთოდის შესახებ
  • პირველი ნაწილი
  • მეორე ნაწილი
  • მესამე ნაწილი
  • მეოთხე ნაწილი
  • მეხუთე ნაწილი
  • მეექვსე ნაწილი
 • მეტაფიზიკური მედიტაციები
  • შესავალი მკითხველისადმი
  • ექვსი მედიტაციის მოკლე შინაარსი
  • მედიტაცია პირველი
  • მედიტაცია მეორე
  • მედიტაცია მესამე
  • მედიტაცია მეოთხე
  • მედიტაცია მეხუთე
  • მედიტაცია მეექვსე
 • დეკარტის მეთოდური სკეპტიციზმი (გურამ თევზაძე)
 • სქოლიო