კალათა

დეტალურად

მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის აშუღური პოეზიის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი. მამით ქართველი (მისი ნამდვილი გვარია დაბღიშვილი) დედით კი სომეხი პოეტი წერდა და მღეროდა ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. შეეძლო დაირაზე, ჭიანურსა და ჩონგურზე არა მარტო დაკვრა, არამედ ამ საკრავების დამზადებაც. მისი ლექსები, ძირითადად, მისივე შესრულებული სიმღერების სახით ვრცელდებოდა. იეთიმ გურჯის შემოქმედება ძველი თბილისის ყოფასა და კოლორიტს ყველასთვის გასაგებ ენაზე ასახავდა და ამიტომაც იყო იგი ასე პოპულარული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ბრუნავს ქვეყანა
 • ჩვენს თამადას გაუმარჯოს
 • წინაპრებით ქართველი ვარ
 • იმას შვილად ვერ მივიღებ
 • მიყვარს ყველა ლამაზებზე
 • მუშას უფრთხილდით
 • დავთმობ ქვეყნის დიდებასა
 • უქმად დღე არ დავაღამოთ
 • უქმად რას ზიხარ ძმობილო
 • ქვეყანაზე ცხოვრება
 • ნეტავ, ბოლო როდის უნდა მოეღოს
 • ყველა მოკვდება რაცა ჩანს
 • კაცი მეგონე
 • ხალხი თავისას გაიტანს
 • შენა გთხოვ შველას
 • ვინ დამწყევლა
 • შუა ცეცხლში ვარ, არ ვარ ჭკვაზედა
 • გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო
 • თვალები გაქვს ცაზე ლურჯი
 • ცივ ზამთარი უსახლკაროდ
 • მუხთალო წუთისოფელო
 • მთლად ქვეყანას მირჩევნიხარ
 • სიყვარულის მიზეზით
 • შუა წყალში გადამაგდე ნავიდან
 • შენი სიყვარული მშივა
 • ლამაზების პრეზიდენტო
 • ნეფე-დედოფალს
 • ვინ რა იცის
 • კატორღელ აღალოსადმი
 • ყველას
 • ყველას დაკვრას ყურს არ ვუგდებ
 • ღმერთმა მწარე ბედი მომცა
 • იეთიმ-გურჯი შენ მოჰკალი
 • ოქროსავით ვარგოდეს
 • მუხა კოლას სიკვდილზე
 • ჭინკა გიგოს დაკრძალვაზე
 • კარგ მეგობარს
 • მტკვარში დამხრჩვალ მეგობარს
 • ანას
 • შენ წალკოტში გამატარე
 • სად არის შოთას საფლავი
 • აღარც ღმერთი მწამს...
 • პასუხი
 • რაც მომივა შენგან, ჩემზე ახია
 • ცრემლის ზღვაზე სევდის ხიდი
 • მწყემსსა დედა აღვიძებდა
 • არა, ვარდებს აღარ ვუმზერ
 • საქორწილო მილოცვა
 • თამადის ნათლობის დღეს
 • გისურვებთ დღეგრძელობასა
 • რად მინდოდა
 • სინაგოგია
 • ჩემ სიმღერას ვინ გაიგებს
 • ედემისა ყვავილო
 • თავად ჩემი ბრალი არი
 • შეხვედრის დღეს
 • გამფლანგველის სიმღერა
 • დათა ზუბიაშვილს
 • ავადმყოფობის დროს
 • კულა გლანდელის ხსოვნას
 • ჩემი ბაღი გადაშენდა
 • ჩემი სიმღერა
 • სიყვარულის მგოსანი ვარ
 • დამეკარგა მე კალამი
 • ჩემი ნაბადი
 • ჩემს მოსაგონრად
 • ჩემ ჩანგურსა თქვენ გიტოვებთ
 • რას მორთულხარ შავად ჩემო დედაო
 • გაზაფხულის ყვავილო
 • რად მინდა
 • სიკვდილს
 • საქართველოს
 • სწორე თქმისთვის მზადა ვარ
 • მენახშირის სიმღერა
 • კაცმან სუყველას გაუძლოს
 • ჩემ ნისია მუშტრებმა
 • ბეჩარას
 • ბრმას რად უნდა მუზეიმში შაყვანა...
 • დილის სალამს მოგილოცავ
 • კაცობა ქუდში არ არი
 • სიმღერა
 • ვინც რო ლხინი არ იცის
 • გულით სიმღერა მწადიან
 • მწარე სიმღერა
 • როცა ბევრი ფული მქონდა
 • გასწი, გამშორდი
 • დარდიანად დამიწყია მღერა
 • სამგლოვიარო სიმღერა