კალათა

დეტალურად

ქართველი მწერლის, პუბლიცისტისა და საზოგადო მოღვაწის, გიორგი წერეთლის რომანი „პირველი ნაბიჯი“ დაიწერა 1890-91 წლებში და ავტორის შემოქმედების საეტაპო ნაწარმოებად იქცა. მასში რეალისტურადაა გადმოცემული იმდროინდელი საქართველოს სოციალური ვითარება, სოციალური ფენების დიფერენცირებული მდგომარეობა, ვაჭართა ფენის მომძლავრება. რომანში იგრძნობა, როგორ განიცდის ავტორი თავისი ერის სოციალურ ჩამორჩენილობასა და სიდუხჭირეს, უბრალო ადამიანების უმწეო და უუფლებო მდგომარეობას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველი ნაწილი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V. VI. VII. VIII. IX.
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII. XVIII. XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XIV
  • XXV
  • XXVI
  • XXVII
  • XXVIII
  • XXIX
  • XXX
  • XXXI
  • XXXII
  • XXXIII
  • XXXIV
  • XXXV
 • მეორე ნაწილი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XXIV
  • XXV
  • XXVI