კალათა

დეტალურად

„ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ არახაზობრივი ტექნიკით დაიწერა „ხაზარული სიტყვისკონა“ (1984), რომლის ქვესათაურიც – რომანი-ლექსიკონი – უმალ მიანიშნებს ამ ნაწარმოების ბუნებას. სიტყვისკონის წაკითხვა შეიძლება ისე, თითქოს ლექსიკონს იყენებდე. ბევრი ვეცადე თუ ცოტა, მაინც მივაღწიე იმას, რომ თითოეული სიტყვა-სტატია გინდ მეორე სიტყვა-სტატიამდე წაეკითხა მკითხველს, გინდ მერე, არცრა დარღვეულიყო. საკითხავიც სწორედ აქ გაჩნდა: სად არის რომანის თავი და სად არის ბოლო? ეს წიგნი 1984 წელს გამოჩნდა როგორც მამრული, ისე მდედრული ვერსიის სახით, და მკითხველს თავად შეეძლო არჩევა, რომელი ვარიანტი უნდა წაეკითხა. მკითხველები ხშირად მეკითხებოდნენ, მამრულ და მდედრულ ცალეულებს რა განასხვავებს ერთმანეთისგანო. საქმე ის არის, რომ მამრი სოფელ-ქვეყანას თავისი თავის გარეთ გრძნობს, სამყაროშია თვითონ, მდედრს კი თავის თავში დააქვს სამყარო. სწორედ ეს სხვაობა გახდა რომანის მამრული და მდედრული ვარიანტების შექმნის მიზეზი. კითხვის ახალი, ინტერაქტიული ორგანიზაციის საჭიროება რომ ვიგრძენი, ბუნებრივია, შესატყვისი ნაწარმოებების შექმნის მოთხოვნილებაც გამიჩნდა და როგორც „ხაზარულ სიტყვისკონაზე“ მუშაობისას, ისე მომდევნო ჩემი რომანების წერის დროს სულ იმის ცდაში ვიყავი, რომ ლიტერატურული მერმისის შესახვედრად მევლო“. (ავტორის შესავლიდან).
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ხაზარული სიტყვისკონა
  • რომანი როგორც სახელმწიფო
   • ცოტა რამ ჩემზე და ჩემს „ხაზარულ სიტყვისკონაზე“
   • „ხაზარული სიტყვისკონის“ ანდროგენული ვერსიის პირველსათქმელი
  • LEXICON COSRI (ხაზარული საკითხის შესახებ ლექსიკონთა ლექსიკონი)
   • წინასწარი შენიშვნები
   • 1. „ხაზარული სიტყვისკონის“ შექმნის ისტორია
   • 2. სიტყვისკონის შედგენილობა
   • 3. როგორ ვისარგებლოთ სიტყვისკონით
   • 4. გადარჩენილი ფრაგმენტები 1691 წლის ნადგურცემული გამოცემის პირველსათქმელიდან
  • LEXICON COSRI (continens, Colloquium seu Disputationem de Religione)
 • წითელი წიგნი
  • მალი და ნელი სარკე
  • პეტკუტინისა და კალინას ამბავი
  • ბრანკოვიჩი გრგური / იხილე: მესვეტე.
  • კვერცხისა და ხემის ამბავი
 • მწვანე წიგნი
  • ამბავი ადამ რუჰანისა
  • ამბავი შვილების სიკვდილისა
  • ამბად თქმული მგზავრ ქალსა და სკოლაზედ
 • ყვითელი წიგნი
  • ჩანაწერი ადამ კადმონის შესახებ
  • Appendix I
  • Appendix II
 • სიტყვისკონის სიტყვა-სტატიათა ნუსხა
 • ტანჯული სამშობლოს მეტაფორა – მილორად პავიჩის „ხაზარული სიტყვისკონის“ ქართულად გამოქვეყნების გამო
 • ხაზარული სიტყვისკონა
  • რომანი როგორც სახელმწიფო
   • ცოტა რამ ჩემზე და ჩემს „ხაზარულ სიტყვისკონაზე“
   • „ხაზარული სიტყვისკონის“ ანდროგენული ვერსიის პირველსათქმელი
  • LEXICON COSRI (ხაზარული საკითხის შესახებ ლექსიკონთა ლექსიკონი)
   • წინასწარი შენიშვნები
   • 1. „ხაზარული სიტყვისკონის“ შექმნის ისტორია
   • 2. სიტყვისკონის შედგენილობა
   • 3. როგორ ვისარგებლოთ სიტყვისკონით
   • 4. გადარჩენილი ფრაგმენტები 1691 წლის ნადგურცემული გამოცემის პირველსათქმელიდან
  • LEXICON COSRI (continens, Colloquium seu Disputationem de Religione)
 • წითელი წიგნი
  • მალი და ნელი სარკე
  • პეტკუტინისა და კალინას ამბავი
  • ბრანკოვიჩი გრგური / იხილე: მესვეტე.
  • კვერცხისა და ხემის ამბავი
 • მწვანე წიგნი
  • ამბავი ადამ რუჰანისა
  • ამბავი შვილების სიკვდილისა
  • ამბად თქმული მგზავრ ქალსა და სკოლაზედ
 • ყვითელი წიგნი
  • ჩანაწერი ადამ კადმონის შესახებ
  • Appendix I
  • Appendix II
  • სიტყვისკონის სიტყვა-სტატიათა ნუსხა
  • ტანჯული სამშობლოს მეტაფორა – მილორად პავიჩის „ხაზარული სიტყვისკონის“ ქართულად გამოქვეყნების გამო
 • სქოლიო