კალათა

დეტალურად

2015 წელს სრულდება 85 წელი ოტია იოსელიანის დაბადებიდან, მრავალმხრივია მისი შემოქმედება. თუმცა მკითხველთა დიდი ნაწილის აზრით ნოველებს მის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. გთავაზობთ ავტორის ნოველებს სამ ტომად. ტომი პირველი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შინაბერა
 • თვითმკვლელი
 • ქალი მაინც ქალია
 • დაუჯერებელი ამბავი
 • ღელესთან, ცივ ქვაზე
 • კარიერა
 • ეპიტაფია
 • მენავე
 • ნაცრისფერი დღე
 • კინოში
 • ღრუბლიან ღამეს
 • ია
 • დავა ავტობუსში
 • ხე უნაყოფო
 • სოფლის თვალი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
 • გედის სიმღერა
 • ჯიხვი და მონადირე
 • არვეს ხიზანი
 • მსხვერპლი
 • მეწინავე
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
 • ხარჯიხვი
 • კარგი ცხენი