კალათა

დეტალურად

პიესა ერთი საშუალო ასაკის, კაცის ცხოვრებაზე. რომელიც სრულიად შემთხვევით ხვდება ე. წ. გლდანის ციხეში. აქედან იწყება მისი და მისი ოჯახის ტრაგედია. ყოველგვარი გადამეტების გარეშეა ნაჩვენები, თუ როგორ ეპყრობოდნენ პატიმრებს გლდანის ციხეში, კერძოდ 2011 წელს. პიესა შეიცავს ძალადობის და არა ადამიანური მოპყრობის სცენებს. პიესაში გამოყენებულია რეალური ისტორიები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • I მოქმედება
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
 • II მოქმედება
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი
  • ახალი ეპიზოდი