კალათა

დეტალურად

ტომში შესულია ავტორის მონოგრაფიები: „თანამედროვე ქართული პოემა“ და „ქართული სატირული ჟურნალისტიკა“. თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თანამედროვე ქართული პოემა
  • წინათქმა
  • შესავალი. თანამედროვე პოემის ზოგიერთი ჟანრული თავისებურება
  • თავი პირველი. გალაკტიონ ტაბიძის პოემები
  • თავი მეორე. პოემა და ეპოქის სინამდვილე
  • თავი მესამე. ისტორია და პოემა
  • თავი მეოთხე. ფორმის ძიებაში
 • ქართული სატირული ჟურნალისტიკა
  • წინათქმა
  • შესავალი
  • თავი პირველი. ქართული სატირული ჟურნალისტიკის წინამძღვრები
  • თავი მეორე. რევოლუცია, რევოლუცია...
  • თავი მესამე. რევოლუციურ-დემოკრატიული სატირული ჟურნალისტიკა
  • თავი მეოთხე. ნაციონალურ-დემოკრატიული ბურჟუაზიის სატირული ჟურნალისტიკა
  • თავი მეხუთე. სოციალ-დემოკრატიული სატირული ჟურნალები
  • თავი მეექვსე. კარიკატურა 1905 – 1908 წლების ქართული სატირული ჟურნალების ფურცლებზე
  • თავი მეშვიდე. 1905-1908 წლების სატირული ჟურნალების ზოგიერთი ჟანრული და სტილური თავისებურება
  • დასკვნა
 • სქოლიო