კალათა

დეტალურად

წიგნში შესულია თანამედროვე ნორვეგიელი მწერლის იუსტაინ გორდერის ორი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები - „ფორთოხლის გოგონა“ და „ბანქოს საიდუმლო“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • იუსტაინ გორდერის ცხოვრება და შემოქმედება
 • ფორთოხლის გოგონა
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • ბანქოს საიდუმლო
  • ყვავის ტუზი (...სოფლის გზას გერმანელი ჯარისკაცი მიუყვებოდა ველოსიპედით...)
  • ყვავის ორიანი (...ზის ღმერთი ცაში და იცინის, რადგან ადამიანებს მისი არსებობისა არ სჯერათ...)
  • ყვავის სამიანი (...ცოტა უცნაურია ტყის მდელოს მორთვა ადამიანებისგან ასე შორს...)
  • ყვავის ოთხიანი (...ხელში პატარა წიგნი მეჭირა...)
  • ყვავის ხუთიანი (...სხვენზე მოსიარულე მოხუცის ხმა გავიგონე...)
  • ყვავის ექვსიანი (...ათასგზის უფრო გემრიელი წვენი...)
  • ყვავის შვიდიანი (...საიდუმლო პლანეტა...)
  • ყვავის რვიანი (...უცხო ქვეყნებიდან მოსული გრიგალივით...)
  • ყვავის ცხრიანი(...იგი სხვებისთვის უხილავ უჩვეულო საგნებს ხედავდა...)
  • ყვავის ათიანი (...როგორც შორეული კუნძულები, ეს ნავი რომ ვერასოდეს მიაღწევდა...)
  • ყვავის ვალეტი (...გაპრიალებული წაბლებივით...)
  • ყვავის დამა (...ამ პეპლებისგან გამოსული ხმა ჩიტის გალობას ჰგავდა...)
  • ყვავის კაროლი (...მეოთხე რიგის კონტაქტი...)
  • ჯვრის ტუზი(...ზუსტად იგივე ფიგურები, რასაც სათამაშო ბანქოში იპოვიდი...)
  • ჯვრის ორიანი (...ჰაერში ორი ბილეთი ავაფრიალეთ...)
  • ჯვრის სამიანი (...გეჯებს შორის სამი ქალური ფიგურა მიმორბოდა...)
  • ჯვრის ოთხიანი (...დიდი ლატარია, სადაც მხოლოდ მომგებიანი ბილეთები ჩანს...)
  • ჯვრის ხუთიანი (...ამჯერად ბანქოს თამაში, ცოტა არ იყოს, გართულდა...)
  • ჯვრის ექვსიანი (...თითქოს იმაში დარწმუნება სურდა, რომ სისხლისა და ხორცისგან შექმნილი ნამდვილი ადამიანი ვიყავი...)
  • ჯვრის შვიდიანი (...ჩემს პირში მინანქარი და სპილოს ძვალი იზრდება...)
  • ჯვრის რვიანი (...ჩვენი ტვინი საკმარისად მარტივი რომ იყოს საიმისოდ, რათა მასში გავერკვეთ...)
  • ჯვრის ცხრიანი (...მოციმციმე და რბილად მოშუშხუნე წვენი...)
  • ჯვრის ათიანი (...არ მესმოდა, როგორ შეიძლება არაფრისგან გაჩნდეს რაღაც...)
  • ჯვრის ვალეტი (...თუკი სამყარო ჯადოსნური ფოკუსია, მაშინ უნდა არსებობდეს ილუზიონისტიც...)
  • ჯვრის დამა (...ხელი მაინც მოეწერა თავისი შედევრისთვის...)
  • ჯვრის კაროლი (...ნამდვილად დასანანი იყო, უფრო მეტი რომ არ იცოდა სიცოცხლისა და სამყაროს შესახებ...)
  • ჯოკერი (...ის შხამიანი გველივით შემოიპარა სოფელში...)
  • აგურის ტუზი (...ის კეთილსინდისიერი კაცი იყო და ყველა ქაღალდის გახსნას ამჯობინებდა...)
  • აგურის ორიანი(...მოხუცი ოსტატი სამშობლოდან მნიშვნელოვან შეტყობინებას მიიღებს...)
  • აგურის სამიანი (...აქ იგი თავისივე ანარეკლმა ჩამოიყვანა...)
  • აგურის ოთხიანი(...პაწია ხელი დილის ცვარივით ცივი ჰქონდა...)
  • აგურის ხუთიანი(...სამწუხაროდ, ჩემთვის განკუთვნილი სასმელი ნამდვილად ტკბილი და გემრიელი იყო...)
  • აგურის ექვსიანი (...დროდადრო ქვემოთ ჩამოდიოდნენ ადამიანებში გასარევად...)
  • აგურის შვიდიანი (...დიდი წვეულება, რომელზეც თვით სტუმრებსაც სათამაშო ქაღალდების როლში ყოფნა მოსთხოვეს...)
  • აგურის რვიანი (...ჩვენ მოჯადოებულნი და მოტყუებულნი ვრჩებით...)
  • აგურის ცხრიანი (...ჩვენ, ყველანი, ერთი ოჯახის წევრები ვართ...)
  • აგურის ათიანი (...გაზეთების სტენდის უკნიდან პატარა არსება იჭყიტებოდა...)
  • აგურის ვალეტი (...მამას მთელი პატივმოყვარეობა, უწინარეს ყოვლისა, მის ჯოკერობას უკავშირდებოდა...)
  • აგურის დამა (...ამ სიტყვებზე პატარა კლოუნი დავარდა და აქვითინდა...)
  • აგურის კაროლი (...ყელზე ზარი უნდა გვეკიდოს...)
  • გულის ტუზი (...ქაღალდი გადმოვაბრუნე და ხელში გულის ტუზი შემრჩა...)
  • გულის ორიანი (...ალბათ, სანაპიროზე დგას და ზღვას გასცქერის...)
  • გულის სამიანი (...უზადოდ ჩაცმული ქალი ფართოფარფლებიანი ქუდით...)
  • გულის ოთხიანი (...არც ჩვენ ვიცით, ვინ გვარიგებს...)
  • გულის ხუთიანი (...ახლა აუცილებელი იყო ფოლადის ნერვები, თვლით კი – მხოლოდ გამოჩეკილი წიწილების თვლა...)
  • გულის ექვსიანი (...ისეთივე ნამდვილი, როგორიც მზე და მთვარე...)
  • გულის შვიდიანი (...ტკბილფუნთუშა კაცი ჯადოსნურ ძაბრში ჩაჰყვირებს...)
  • გულის რვიანი (...ეს ისეთი სასწაულია, რომელზეც არ იცი – იტირო თუ იცინო...)
  • გულის ცხრიანი (...ქვეყანა ჯერ საკმაოდ არ მომწიფებულა საიმისოდ, რომ ფროდეს ბანქოზე ვუამბოთ...)
  • ჯოკერის თამაში
  • გულის ათიანი (...დედამიწაზე მუდამ დაიარება ოხუნჯი, რომელსაც დრო ვერაფერს აკლებს...)
  • გულის ვალეტი (...უკანა სავარძელზე მოფხაკუნე ჩია ადამიანი შევნიშნეთ...)
  • გულის დამა (...ამ მომენტში ძველი სასტუმროს ზღურბლზე მოხუცი ქალი გამოჩნდა...)
  • გულის კაროლი (...მოგონებები უფრო და უფრო შორდებიან თავიანთ პირველწყაროს...)
 • სქოლიო