კალათა

დეტალურად

„წერილები დაჩის“ - „დაჩის ზღაპრების“ თითქოსდა გაგრძელებაა, ოღონდ - არა ზღაპარი, არამედ პუბლიცისტურ შემეცნებითი ხასიათისა. გონიერსა მწვრთნელი უყვარსო, - ნათქვამია. ჩვენის ღრმა რწმენით ეს წიგნი სწორედ იმათთვისაა ვისაც ეს სიტყვები ეხება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალ-გამოსავალი
 • არამკითხე მოამბის თაობაზე
 • ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერის თაობაზე
 • ბრიყვი მიუშვი ნებასა...
 • ჩხუბის თაობაზე
 • დარდის თაობაზე
 • პატივმოყვარეობისა და თავმოყვარეობის თაობაზე
 • ქუჩაში კითხვის თაობაზე
 • „რასაცა გასცემ, შენია“-ს თაობაზე
 • შენი ადგილის პოვნის თაობაზე
 • სპორტის თაობაზე
 • თავისუფალი დროის თაობაზე
 • ჭკუის სწავლების თაობაზე
 • ზომიერების, წონასწორობის თაობაზე
 • ავკარგიანობის თაობაზე
 • ახალგაზრდული თავდაჯერებულობის თაობაზე
 • ცხოვრების გზის თაობაზე
 • დათვი რომ საძაღლედ გახდა, მისი საქმე მაშინ წახდაო
 • დედაშვილობის თაობაზე
 • „დუმილი ოქროა“-ს თაობაზე
 • გულისთქმის თაობაზე
 • „ჰკითხე ასსა, ჰქმენ გულისა“-ს თაობაზე
 • კამათის თაობაზე
 • მეგობრის არჩევის თაობაზე
 • „მოყვარეს პირში უძრახე“-ს თაობაზე
 • ნაჩუქარ ცხენს კბილს არ უსინჯავენ
 • ნადირობის თაობაზე
 • ქალი ქალია და კაცი – კაციას თაობაზე
 • ქართველი ქალის თაობაზე
 • „რასაც ვერ შესწვდები, ნუ შეეპოტინები“-ს თაობაზე
 • რწმენის თაობაზე
 • სადღეგრძელოს თაობაზე
 • საჯაროდ ნათქვამი სიტყვის თაობაზე
 • სამეზობლო საციქველის თაობაზე
 • სამშობლოს თაობაზე
 • სახელმწიფო მოხელის თაობაზე
 • შეწყალებისა და შენდობის თაობაზე
 • შემოქმედების თაობაზე
 • სიამოვნების თაობაზე
 • სიბრძნის თაობაზე
 • სიცრუისა და სიმართლის თაობაზე
 • სიყვარულის თაობაზე
 • თაობის თაობაზე
 • ტყუილის თაობაზე
 • თვალთახედვის თაობაზე
 • უცხო ენების სწავლების თაობაზე
 • ვწეროთ ისე, როგორც ვლაპარაკობთ
 • ჭირმა თავი არ დამალას თაობაზე
 • ხელოვნების თაობაზე
 • ზნეობის თაობაზე
 • „ჭკვა ცოდნით მოიხმარების“ თაობაზე
 • ხელთუქმნელის თავგანწირვით ქმნის თაობაზე
 • „ხვალემ იზრუნოს ხვალისაზე“-ს თაობაზე
 • ყოფაქცევის თაობაზე
 • ყოფნა–არყოფნის თაობაზე
 • ზნე-ჩვეულების თაობაზე
 • „ზოგჯერ თქმა სჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების“ თაობაზე
 • ზღაპრის, იგავ-არაკისა და ლეგენდის თაობაზე
 • მართლმსაჯულების თაობაზე
 • „მულო, შენ გეუბნები, რძალო, შენ“-ს თაობაზე
 • ერთგულების თაობაზე
 • შენი მიწის – სოფლის თაობაზე
 • ხელის ჩამორთმევის თაობაზე
 • ისევ სიმართლისა და სიმართლის რწმენის თაობაზე
 • მიუწვდომელის წვდომის თაობაზე
 • „სოფელი ღონიერია თუ კაცი გონიერია“-ს თაობაზე
 • გართობის თაობაზე
 • მეზობლობის თაობაზე
 • მწიგნობრობის თაობაზე
 • შრომითა და ბრძოლით მოპოვების თაობაზე
 • ნაჭამი ტყემლის თაობაზე
 • ჯარისკაცობის თაობაზე
 • თავისუფლების თაობაზე
 • კვიცის გვარზე ხტომის თაობაზე
 • მეგობრობის თაობაზე
 • დანაშაულის თაობაზე
 • დიდი და პატარა საქმის თაობაზე