კალათა

დეტალურად

თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • გვანჯი
 • სოფლის მადონა
 • სიკვდილის წინა დღე
 • საქმე
 • ბოლო
 • ღორი ქალაქში
 • სიზმარი
 • დიდვაჭარი
 • წამალი
 • მასპინძელი
 • „მაგრამ ლოდინით დაღალულ ქალთა...“
 • სევასტი
 • ზვიადაური
 • გიყვარდეთ მტერნი თქვენნი?
 • ალე
 • კომედია
 • მწერი
 • მსჯავრი
 • იქ
 • ქოფაკი
 • გული
 • ცრემლი სად არის
 • ნაგაზი
 • პაჭულია
 • განთუა
 • ჯორი
 • ნელი ნიკურაძე
 • კვირიკე
 • მეზობლები
 • 61–11–25
 • ექიმბაში
 • დეპეშა
 • ცხედარი
 • საშველი
 • არ დაიკარგება?
 • „მაღალი სტუმარი“
 • მაჩვი
 • არ აწყენინოთ
 • ჯაჭვი
 • ცისარტყელა
 • მსმელი
 • წრე
 • ერთი შრომითი დღე
 • ყივილი
 • კარგად ცხოვრობენ გუბერნატორები?
 • უფასო პანსიონატი
 • ამრევი
 • წარღვნით ჩაქცეულ ნაპირზე
 • საყდარი სოფლის სასაფლაოზე
 • აპრილი
 • მეშვიდე დღე
 • დიდი, წითელი ბურთი
 • ბაბუაჩემი მეტყოდა ხოლმე...
 • ოცდაცამეტი
 • მავზოლეუმი
 • ვიცი
 • თოჯინების თეატრი
 • სიკვდილი მაღალმთიან სოფელში
 • ამერიკა, ამერიკა
 • დრამატურგ გაგაძის ჩვენება
 • სქოლიო