კალათა

დეტალურად

მოგზაურობა „კაუკაზიშე პოსტის“ ფურცლებზე

ლევან ბრეგაძე

გამომცემლობა არტანუჯი

ესეისტიკა

ნაშრომში მონოგრაფიულადაა შესწავლილი თბილისში 1906-1914 წლებში გამომავალი გერმანული გაზეთი „კაუკაზიშე პოსტი“. უმთავრესი ყურადღება ექცევა კავკასიური თემატიკის შემცველი მასალების ანალიზს. წიგნი გამოადგებათ კავკასიოლოგებს, გერმანულ-ქართული / კავკასიური ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობების მკვლევართ, ჟურნალისტებს, ლიტერატურათმცოდნეებს, თარგმანის თეორეტიკოსებს, ლინგვისტებს, ისტორიკოსებს. მას ინტერესით წაიკითხავს აგრეთვე ყველა, ვისაც თავგადასავალი იზიდავს, – ადამიანების, ტექსტების, სიტყვების თავგადასავალი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • შესავალი
 • 1. „კაუკაზიშე პოსტის“ მიზნები და ამოცანები
 • 2. ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრება „კაუკაზიშე პოსტის“ ფურცლებზე
 • 3. არტურ ლაისტის მხატვრული და პუბლიცისტური შემოქმედება
 • 4. კავკასიის ხალხთა ლიტერატურა
  • ა) ქართული ლიტერატურა
  • ბ) სომხური ლიტერატურა და თეატრი
  • გ) ოსური ლიტერატურა
  • დ) აზერბაიჯანული ლიტერატურა
 • 5. კავკასიის მომღერალი
 • 6. საქართველოს ისტორია
 • 7. გოეთე „კაუკაზიშე პოსტის“ ფურცლებზე
 • 8. ქართული სიტყვა „კაუკაზიშე პოსტის“ ფურცლებზე
 • 9. იუმორი
 • შეჯამება
 • Zusammenfassung
 • Резюме
 • Summary
 • დანართი
  • ედუარდ იუონი - ერთი წელი ამბოხებულ გურიაში
  • არტურ ლაისტი - იშვიათი ნადიმი
  • გოლოვინის პროსპექტი
 • დამოწმებანი
 • სქოლიო