კალათა

დეტალურად

კრებულში შესული ნოველები წარმოადგენს მწერლის შემოქმედების კიდევ ერთ თემატიკას. ეს არის თანამედროვე სოფელი თავისი მცხოვრებლებითა და პრობლემებით. შეიძლება თავისებურად ჩაითვალოს ისიც, რომ ანტურაჟი შეცვლილია: კოლხურ-დასავლური გარემოს ნაცვლად თითქმის ყველა ნოველაში ჩვენ წინაშეა ქართლურ-აღმოსავლური მხარე. სოფელი დანახულია შიგნიდან, სიღრმიდან, გულისგულიდან. ნაჩვენებია ისე და ისეთად, როგორიც არის ამჟამად და, შესაძლოა, როგორიც იყო ყოველთვის: უშუალო, მოუხეშავი, მკაცრი და უაღრესად მიწიერი, ადამიანური.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მეამბოხე და მარტვილი (ივანე ამირხანაშვილი)
  • ვირისკაჭკა ანუ უფშვიტინე
  • მაიას ქორწილი
  • კვირაცხოველი
  • მაისის თოვლი
  • კიბე
  • „ბიჭო გოგიას“ შაშვი გალობს