კალათა

დეტალურად

მოგზაურობა „ლე კოკაზ ილიუსტრეს“ ფურცლებზე

ლევან ბრეგაძე

გამომცემლობა არტანუჯი

ესეისტიკა

ნაშრომში მონოგრაფიულადაა შესწავლილი თბილისში 1889-1902 წლებში გამომავალი ფრანგული ჟურნალი „ლე კოკაზ ილიუსტრე“ და მისი რედაქტორ-გამომცემლის ჟიულ მურიეს მოღვაწეობა კავკასიის ხალხთა კულტურების ევროპაში პოპულარიზაციისათვის. უმთავრესი ყურადღება ეთმობა ფრანგულ-ქართული ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობის საკითხებს. წიგნი გამოადგებათ კავკასიოლოგებს, ფრანგულ-ქართული ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობების მკვლევართ, ჟურნალისტებს, მთარგმნელებსა და თარგმანის თეორეტიკოსებს, ფოლკლორისტებს, თეატრის ისტორიკოსებს, ხელოვნებათმცოდნეებსა და ეთნოლოგებს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ჟიულ მურიე და მისი ჟურნალები
 • ქართველი ავტორები „ლე კოკაზ ილიუსტრეს ფურცლებზე“
  • შოთა რუსთაველი
  • სულხან-საბა ორბელიანი
  • ილია ჭავჭავაძე
  • იაკობ გოგებაშვილი
  • ნაკვესები (იონა მეუნარგია, გიორგი შარვაშიძე, აკაკი წერეთელი)
  • სიმონ ბოლქვაძე, ლეონარდ ბალბაშევსკი, დავით კეზელი
  • თეატრი
  • სახვითი ხელოვნება და მუსიკა
  • ფოლკლორი
  • გამოცანები
  • ხალხური რწმენა-წარმოდგენები
  • ანდაზები
  • ნობელიანტი თარგმნის ჩეჩნურ თქმულებას
 • დამოწმებანი
 • სქოლიო