კალათა

დეტალურად

ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსის – პოეტის, დრამატურგის, რომანისტისა და დიდი მოაზროვნის, ვიქტორ ჰიუგოს „რჩეულის“ შვიდტომეული მის პროზაულ შედევრებს უყრის თავს. ტომეული უკანასკნელი რომანით – „ოთხმოცდაცამეტი წელი“ იწყება და ყველაზე პოპულარული წიგნით – „საბრალონი“ – დასრულდება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი მეოთხე. იდილია პლუმეს ქუჩისა და ეპოპეა სენ-დენის ქუჩისა
  • წიგნი მეთორმეტე. „კორინთი“
   • თავი პირველი. „კორინთის“ ისტორია დღიდან მისი დაარსებისა
   • თავი მეორე. წინასწარი მხიარულება
   • თავი მესამე. ღამე ეპარება გრანტერს
   • თავი მეოთხე. ცდილობენ უშლუს ქვრივის ნუგეშისცემას
   • თავი მეხუთე. მზადება
   • თავი მეექვსე. მოლოდინში
   • თავი მეშვიდე. ბიეტის ქუჩაზე შემოერთებული კაცი
   • თავი მერვე. რამდენიმე კითხვის ნიშანი ვიღაც კაბუკის შესახებ, რომელიც იქნებ კაბუკი არც კი იყო
  • წიგნი მეცამეტე. მარიუსი წყვდიადში შედის
   • თავი პირველი. პლუმეს ქუჩიდან სან-დენის უბნისაკენ
   • თავი მეორე. პარიზი ბუს ფრენის სიმაღლიდან
   • თავი მესამე. უკიდურეს წერტილზე
  • წიგნი მეთოთხმეტე. სასოწარკვეთილების სიდიადე
   • თავი პირველი. დროშა. პირველი აქტი
   • თავი მეორე. დროშა. მეორე აქტი
   • თავი მესამე. კარგს იზამდა გავროში, რომ ანჟოლრასის შაშხანა აეღო
   • თავი მეოთხე. თოფისწამლის კასრი
   • თავი მეხუთე. ჟან პრუვერის ლექსების დასასრული
   • თავი მეექვსე. მწარე სიცოცხლე, მწარე სიკვდილი
   • თავი მეშვიდე. გავროშმაც კარგად იცის მანძილის გამოანგარიშება
  • წიგნი მეთხუთმეტე. ლ’ომ-არმეს ქუჩა
   • თავი პირველი. ყბედი საშრობი ქაღალდი
   • თავი მეორე. სინათლის მტერი გამენი
   • თავი მესამე. სანამ კოზეტსა და ტუსენს სძინავთ...
   • თავი მეოთხე. გავროშის გადაჭარბებული თავგამოდება
  • ნაწილი მეხუთე. ჟან ვალჟანი
   • წიგნი პირველი. ბრძოლა ოთხ კედელშუა
    • თავი პირველი. სენტ-ანტუანის უბნის ქარიბდა და ტამპლის უბნის სცილა
    • თავი მეორე. ბაასით მაინც გაერთოს, ვინც უფსკრულში ჩავარდნილა
    • თავი მესამე. გამოდარება და მოქურუხება
    • თავი მეოთხე. ხუთით ნაკლები და ერთით მეტი
    • თავი მეხუთე. რა ჰორიზონტი იშლება ბარიკადის სიმაღლიდან
    • თავი მეექვსე. დაღვრემილი მარიუსი და სიტყვაუხვი ჟავერი
    • თავი მეშვიდე. მდგომარეობა მწვავდება
    • თავი მერვე. არტილერისტები არ ხუმრობენ
    • თავი მეცხრე. კარგი სროლა, რამაც გავლენა იქონია 1796 წელს გამოტანილ განაჩენზე
    • თავი მეათე. განთიადი
    • თავი მეთერთმეტე. ტყვია, რომელიც მიზანს არ ასცდება და ადამიანს კი არ მოკლავს
    • თავი მეთორმეტე. უწესრიგობა წესრიგის სამსახურში
    • თავი მეცამეტე. სწრაფმავალი სინათლე
    • თავი მეთოთხმეტე. აქა სახელი ანჟოლრასის საყვარლისა
    • თავი მეთხუთმეტე. გავროში ბარიკადის წინ
    • თავი მეთექვსმეტე. როგორ გახდა ძმა მამა
    • თავი მეჩვიდმეტე. MORTUUS PATER FILIUM MORITURUM EXPECTAT
    • თავი მეთვრამეტე. ნადავლად ქცეული ქორი
    • თავი მეცხრამეტე. ჟან ვალჟანის შურისძიება
    • თავი მეოცე. მართალ არიან მკვდარნი და არც ცოცხალნი ტყუიან
    • თავი ოცდამეერთე. გმირები
    • თავი ოცდამეორე. ფეხდაფეხ
    • თავი ოცდამესამე. მშიერი ორესტე და მთვრალი პილატე
    • თავი ოცდამეოთხე. ტყვედქმნილი
   • წიგნი მეორე. ლევიათანის სტომაქი
    • თავი პირველი. ზღვისგან გაღატაკებული მიწა
    • თავი მეორე. მიწისქვეშა ქალაქის ძველი ისტორია
    • თავი მესამე. ბრიუნზო
    • თავი მეოთხე. აქამდე უცნობი წვრილმანები
    • თავი მეხუთე. თანამედროვე პროგრესი
    • თავი მეექვსე. მომავალი პროგრესი
   • წიგნი მესამე. წუმპეა, მაგრამ სულით ძლეული
    • თავი პირველი. კლოაკა და მისი მოულოდნელობანი
    • თავი მეორე. განმარტება
    • თავი მესამე. დევნილი
    • თავი მეოთხე. ისიც ეწევა თავის უღელს
    • თავი მეხუთე. ქვიშა ქალივით ცბიერია, რამდენადაც მიმზიდველია, იმდენად საშიში
    • თავი მეექვსე. FONTIS
    • თავი მეშვიდე. იმედგაცრუება სამშვიდობოს გასვლისას
    • თავი მერვე. მოგლეჯილი კალთა
    • თავი მეცხრე. ამ საქმის მცოდნეს მარიუსი მკვდარი ჰგონია
    • თავი მეათე. დაბრუნება უძღები შვილისა, სიცოცხლე რომ გაუფლანგავს
    • თავი მეთერთმეტე. ურყევის რყევა
    • თავი მეთორმეტე. წინაპარი
    • წიგნი მეოთხე. ჟავერს გზა აერია
   • წიგნი მეხუთე. ბაბუა და შვილიშვილი
   • თავი პირველი. დაავადებული წაბლი
    • თავი მეორე. სამოქალაქო ომის შემდეგ მარიუსი ომს შინ აპირებს
    • თავი მესამე. მარიუსი იერიშზე გადადის
    • თავი მეოთხე. ქალბატონ ჟილნორმანს საძრახისად აღარ მიაჩნია ბატონი ფოშლევანის მიღება, თუნდაც რამე ეჭიროს ხელში
    • თავი მეხუთე. სჯობს, ტყეში ჩამარხოთ ფული, ვიდრე ნოტარიუსს მიაბაროთ
    • თავი მეექვსე. ორი მოხუცი, ორივე თავისებურად ცდილობს, კოზეტი ბედნიერი იყოს
    • თავი მეშვიდე. ავი სიზმრების ჩარევა ბედნიერებაში
    • თავი მერვე. ორი კაცი, რომელთა პოვნა შეუძლებელია
   • წიგნი მეექვსე. უძილო ღამე
    • თავი პირველი. 1833 წლის 16 თებერვალი
    • თავი მეორე. ჟან ვალჟანს ხელი ისევ შეხვეული აქვს
    • თავი მესამე. განუშორებელი
    • თავი მეოთხე. „IMMORTALE JECUR“
   • წიგნი მეშვიდე. უკანასკნელი წვეთი სიმწარისა
    • თავი პირველი. მეშვიდე წრე და მერვე ზეცა
    • თავი მეორე. წყვდიადი, რომელიც შესაძლებელია გამოცხადებას შეიცავდეს
   • წიგნი მერვე. დაღამება
    • თავი პირველი. ქვემო ოთახი
    • თავი მეორე. კიდევ უკან რამდენიმე ნაბიჯით
    • თავი მესამე. პლუმეს ქუჩის ბაღიც არ დავიწყებიათ
    • თავი მეოთხე. მიზიდვა და განზიდვა
   • წიგნი მეცხრე. სრული წყვდიადი და წმინდა განთიადი
    • თავი პირველი. შეიბრალეთ უბედურნი, შეიწყნარეთ ბედნიერნი
    • თავი მეორე. ნავთჩამწვარი ლამპრის უკანასკნელი ბჟუტვა
    • თავი მესამე. კალამი ემძიმება ფოშლევანის ტვირთის ამწევს
    • თავი მეოთხე. ერთი ბოთლი მელანი, რომელიც მხოლოდ ათეთრებს
    • თავი მეხუთე. ღამე, რომლის უკან უკვე დღე ბრწყინავს
    • თავი მეექვსე. ბალახი ფარავს და წვიმა შლის
   • სქოლიო