კალათა

დეტალურად

მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი წიგნის „Das Schloss“-ის შემოქმედს, ფრანც კაფკას ზოგი კრიტიკოსი ასე იხსენიებს: „გერმანელი მწერალი, ავსტრიელი მოხელე, ებრაელი ტანჯული, ჩეხეთის მოქალაქე“ ... გენიოსები, საერთოდ, არ ეკუთვნიან ერთ რომელიმე ერს, ისინი ერთა ზედა დგანან, ან უკლებლივ ყველა ერთან არიან წილნაყარნი. და ამ იდუმალებით მოცული წილნაყარობის იშვიათი მაგალითია კაფკას დაბადებამდე მრავალი საუკუნით ადრე შექმნილი ქართული ხალხური ლექსი, რომელიც ზედმიწევნით ესადაგება კარვერშეღებული „გოდოლის“ ქარგას: „რა ვქნისა“ ციხე ავაგე, ჯავრი შევაბი კარადა, საიქიოდან მოვიდნენ ამ ციხის სანახავადა... ბევრი უარეს ციხესა, კარ ვერ გატეხეს ძალადა, მემრე თქვეს: დრო რო მოალის, კარ გაიღება თავადა!“ არსებითად, „Das Schloss“, თავისი ოდინდელი მნიშვნელობით, ქართულად ციხეს ესატყვისება. მაგრამ, ვინაიდან ეს ცნება დღესდღეობით საპყრობილესთან არის გაიგივებული, ხოლო ციხე-დარბაზსა და კოშკს რამდენადმე განსხვავებული დატვირთვა აქვთ, ჩვენ „Das Schloss“-ის ქართულ შესატყვისად „გოდოლი“ ვამჯობინეთ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მთარგმნელის წინათქმა
 • 1. ჩამოსვლა
 • 2. ბარნაბა
 • 3.ფრიდა
 • 4. პირველი საუბარი დიასახლისთან
 • 5. მამასახლისთან
 • 6. მეორე საუბარი დიასახლისთან
 • 7. მასწავლებელი
 • 8. სანამ კლამს ელოდებოდა...
 • 9. ბრძოლა დაკითხვის წინააღმდეგ
 • 10. გზაზე
 • 11. სკოლაში
 • 12. თანაშემწენი
 • 13. ჰანსი
 • 14. ფრიდას საყვედური
 • 15. ამალიასთან
 • 16.
 • 17. ამალიას საიდუმლო
 • 18. ამალიას სასჯელი
 • 19. პატიების ძიებაში
 • 20. ოლღას გეგმები
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • სქოლიო