კალათა

დეტალურად

„პერიკლე, მეფე ტვიროსისა“ და „ციმბელინი“ უილიამ შექსპირის მსოფლიოში ცნობილი პიესებია. ქართულ ენაზე კი წიგნად პირველად გამოდის. დრამა, რომანტიკა, ტრაგედია, ფარსი... - ანუ ყველაფერი ის, რაც დრამატული ნაწარმოებისთვის არის დამახასიათებელი, შექსპირმა ორივე პიესაში ასახა.
 • პერიკლე, მეფე ტვიროსისა
  • მოქმედება პირველი
   • სურათი I
   • სურათი II
   • სურათი III
   • სურათი IV
  • მოქმედება მეორე
   • სურათი I
   • სურათი II
   • სურათი III
   • სურათი IV
  • მოქმედება მესამე
   • სურათი I
   • სურათი II
   • სურათი III
  • მოქმედება მეოთხე
   • სურათი I
   • სურათი II
   • სურათი III
   • სურათი IV
   • სურათი V
   • სურათი VI
  • მოქმედება მეხუთე
   • სურათი I
   • სურათი II
   • სურათი III
  • ციმბელინი
   • მოქმედება პირველი
    • სურათი I
    • სურათი II
    • სურათი III
    • სურათი IV
    • სურათი V
    • სურათი VI
   • მოქმედება მეორე
    • სურათი I
    • სურათი II
    • სურათი III
    • სურათი IV
    • სურათი V
   • მოქმედება მესამე
    • სურათი I
    • სურათი II
    • სურათი III
    • სურათი IV
    • სურათი V
    • სურათი VI
    • სურათი VII
    • სურათი II
    • სურათი III
    • სურათი IV
   • მოქმედება მეხუთე
    • სურათი I
    • სურათი II
    • სურათი III
    • სურათი IV
    • სურათი V
   • სქოლიო