კალათა

დეტალურად

ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსის – პოეტის, დრამატურგის, რომანისტისა და დიდი მოაზროვნის, ვიქტორ ჰიუგოს „რჩეულის“ შვიდტომეული მის პროზაულ შედევრებს უყრის თავს. ტომეული უკანასკნელი რომანით – „ოთხმოცდაცამეტი წელი“ იწყება და ყველაზე პოპულარული წიგნით – „საბრალონი“ – დასრულდება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი მეორე. კოზეტი
  • წიგნი მესამე. სულთმობრძავისთვის მიცემული აღთქმის შესრულება
   • თავი პირველი. წყლის საკითხი მონფერმეილში
   • თავი მეორე. ორი სრული სურათი
   • თავი მესამე. მუშტარს – ღვინო, ცხენებს – წყალი
   • თავი მეოთხე. დედოფალას გამოსვლა სცენაზე
   • თავი მეხუთე. გოგონა მარტოდმარტო
   • თავი მეექვსე. რომელიც შეიძლება ამტკიცებდეს ბულატრუელის გონიერებას
   • თავი მეშვიდე. კოზეტი და უცნობი ერთად ღამის წყვდიადში
   • თავი მერვე. არ არის სასიამოვნო ღარიბის მიღება, რომელიც შეიძლება მდიდარი აღმოჩნდეს
   • თავი მეცხრე. ტენარდიეს ოინები
   • თავი მეათე. ვინც უკეთესს ეძებს, შეიძლება უარესი იპოვოს
   • თავი მეთერთმეტე. №9430 ამოვიდა და ეს ნომერი კოზეტს ერგო ლატარიაში
  • წიგნი მეოთხე. გორბოს ქოხი
   • თავი პირველი. ბატონი გორბო
   • თავი მეორე. ჭოტისა და ტოროლას ბუდე
   • თავი მესამე. ორმა უბედურებამ შექმნა ბედნიერება
   • თავი მეოთხე. „მთავარი მდგმურის“ მეთვალყურეობა
   • თავი მეხუთე. მიწას რომ დაეცემა ხუთფრანკიანი ვერცხლი, უმალ ხმას ამოიღებს
  • წიგნი მეხუთე. ჩუმად ნადირობენ მუნჯი ძაღლები
   • თავი პირველი. სტრატეგიის ლაბირინთი
   • თავი მეორე. კიდევ კარგი, რომ აუსტერლიცის ხიდზე ეტლები დადის
   • თავი მესამე .იხილეთ 1727 წლის პარიზის გეგმა
   • თავი მეოთხე. გაქცევის ცდა
   • თავი მეხუთე. შეუძლებელი იქნებოდა, გაზით რომ ყოფილიყო განათებული
   • თავი მეექვსე. გამოცანის დასაწყისი
   • თავი მეშვიდე. გამოცანის გაგრძელება
   • თავი მერვე. გამოცანა რთულდება
   • თავი მეცხრე. ზარებშებმული კაცი
   • თავი მეათე. როგორ დარჩა ჟავერი ხახამშრალი
  • წიგნი მეექვსე. მცირე პიკპუსი
   • თავი პირველი. მცირე პიკპუსის ქუჩის №62
   • თავი მეორე. მარტენ ვერგას მორჩილება
   • თავი მესამე. სიმკაცრენი
   • თავი მეოთხე. მხიარულება
   • თავი მეხუთე. გართობა
   • თავი მეექვსე. პატარა მონასტერი
   • თავი მეშვიდე. ჩრდილში მოქმედნი
   • თავი მერვე . „POST CORDA LAPIDES“
   • თავი მეცხრე. მთელი საუკუნე თავისი პირბადით
   • თავი მეათე. დასაბამი „მუდმივი თაყვანისცემისა“
   • თავი მეთერტმეტე. მცირე პიკპუსის ბოლო
  • წიგნი მეშვიდე. გაკვრით
   • თავი პირველი. მონასტერი, როგორც განყენებული იდეა
   • თავი მეორე. მონასტერი, როგორც ისტორიული ფაქტი
   • თავი მესამე. რა პირობით შეიძლება წარსულის პატივისცემა
   • თავი მეოთხე. მონასტერი პრინციპის თვალსაზრისით
   • თავი მეხუთე. ლოცვა
   • თავი მეექვსე. ლოცვის უებარი სიკეთე
   • თავი მეშვიდე. გაკიცხვაც სიფრთხილით უნდა
   • თავი მერვე. სარწმუნოება და კანონი
   • წიგნი მერვე. საფლავი მიიღებს, რასაც მისცემთ
   • თავი პირველი. როგორ შევიდეთ მონასტერში
   • თავი მეორე. ფოშლევანის გასაჭირი
   • თავი მესამე. დედა ინოკენტია
   • თავი მეოთხე. ისე ლაპარაკობს ჟან ვალჟანი, თითქოს ოსტენ კასტილეო წაეკითხოს
   • თავი მეხუთე. არ კმარა იყო ლოთი, რომ უკვდავი გახდე
   • თავი მეექვსე. კუბოს ფიცრის ქვეშ
   • თავი მეშვიდე. არ დაგეკარგოს შენი მოწმობა
   • თავი მერვე. წინამძღვარსაც მოეწონა
   • თავი მეცხრე. მონასტერში
  • ნაწილი მესამე. მარიუსი
   • წიგნი პირველი. ატომით დახასიათებული პარიზი
    • თავი პირველი. PARVULUS
    • თავი მეორე. მისი ნიშან-თვისებები
    • თავი მესამე. კარგი ბიჭია
    • თავი მეოთხე. სასარგებლო ბიჭია
    • თავი მეხუთე. გამენის საზღვრები
    • თავი მეექვსე. მცირე რამ ისტორიიდან
    • თავი მეშვიდე. ნაკვესი
    • თავი მერვე. უკანასკნელი მეფის ხუმრობა
    • თავი მეცხრე. ძველი გალური სული
    • თავი მეათე. ECCE PARIS, ECCE HOMO
    • თავი მეთერთმეტე. ხუმრობა და მეფობა
    • თავი მეთორმეტე. ხალხში ჩამალული მომავალი
    • თავი მეცამეტე. პატარა გავროში
   • წიგნი მეორე. დიდი ბურჟუა
    • თავი პირველი. ოთხმოცდაათი წლის კაცი ოცდათორმეტი კბილით
    • თავი მეორე. როგორიც კაცი, ისეთი სახლი
    • თავი მესამე. LUC-ESPRIT
    • თავი მეოთხე. ას წელიწადს ვიცოცხლებ
    • თავი მეხუთე. ბასკი და ნიკოლეტი
    • თავი მეექვსე. მანონი თავისი ბავშვებით
    • თავი მეშვიდე. წესი: საღამომდე არავინ მიიღოთ
    • თავი მერვე. ორია, მაგრამ წყვილი არ არის
   • წიგნი მესამე. პაპა და შვილიშვილი
    • თავი პირველი. ძველებური სალონი
    • თავი მეორე. იმდროინდელი წითელი ლანდი
    • თავი მესამე. REQUIESCANT
    • თავი მეოთხე. ავაზაკის სიკვდილი
    • თავი მეხუთე. შეიძლება წირვის მოსასმენად მიხვიდეთ და რევოლუციონერი წამოხვიდეთ
    • თავი მეექვსე. რა მოჰყვა მნათესთან შეხვედრას
    • თავი მეშვიდე. ვინმე გოგო
    • თავი მერვე. მარმარილო და გრანიტი
   • წიგნი მეოთხე. ანბანის მოყვარენი
    • თავი პირველი. პატარა ჯგუფი, რომელმაც კინაღამ ისტორიული მნიშვნელობა მოიპოვა
    • თავი მეორე. ბლონდოს პანაშვიდი, ბოსუეს მიერ გადახდილი
    • თავი მესამე. მარიუსის გაკვირვება
    • თავი მეოთხე. უკანა ოთახი კაფე „მუზენისა“
    • თავი მეხუთე. ჰორიზონტის გაფართოება
    • თავი მეექვსე. RES ANGUSTA
   • წიგნი მეხუთე. დიდება გაჭირვებისა
    • თავი პირველი. მარიუსის გასაჭირი
    • თავი მეორე. მარიუსის სიღარიბე
    • თავი მესამე. მარიუსის დავაჟკაცება
    • თავი მეოთხე. ბატონი მაბეფი
    • თავი მეხუთე. სიღარიბე სიღატაკის კეთილი მეზობელია
    • თავი მეექვსე. შემცვლელი
   • წიგნი მეექვსე. ორი ვარსკვლავის შეხვედრა
    • თავი პირველი. გვარად რჩება მეტსახელი
    • თავი მეორე. Lux Fecta est
    • თავი მესამე. გაზაფხულის გავლენა
    • თავი მეოთხე. ავადმყოფობის დასაწყისი
    • თავი მეხუთე. რამდენი მეხი დაეცა საწყალ ბუგონს
    • თავი მეექვსე. ტყვექმნილი
    • თავი მეშვიდე. რას უნდა წარმოადგენდეს ასო უ ცალკე
    • თავი მერვე. ინვალიდმაც კი გაიხარა
    • თავი მეცხრე. მზის დაბნელება
   • სქოლიო