კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • პროლოგი
 • 1837, ოქტომბერი
 • „ბუნებისა თქვენის ვარ შვილი...“
 • „... ტფილისშია, აბა, რა ჰპოვე?..“
 • „სამშობლო მთებო! თქვენი შვილი განებებთ თავსა...“
 • „ვისაც ვებრძოდი, ბრძოლად არ ჰღირდნენ...“
 • „ბაზალეთისა ტბის ძირას
 • „თავად-აზნაურობამ გადაწყვიტა დაარსება საადგილმამულო ბანკისა...“
 • „მეცხრამეტე საუკუნემ უანდერძა აწ მომავალს...“
 • „შესდგა საზოგადოება წერა-კითხვის გამავრცელებელი...“
 • „ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში?“
  • I სიყვარულს უშენებია
  • II არაფრობის უარყოფა
  • III საქმით მეტყველი სული
  • IV გზა ხსნისა
 • „სად არს ის ღმერთი, იგი გრძნობა, ის სიყვარული?“
 • „აღარ მაქვს საზრდო სულისათვის მე
 • „იმათთან ერთად ბრძოლაში დავიხოცოთ“
 • „ჩვენ უნდა ვსდიოთ ეხლა სხვა ვარსკვლავს“
 • „მოზიდულია მშვილდი, კენტო, უფრთხილდი ისარს!“
 • წიწამური
 • ეპილოგი
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • სქოლიო