კალათა

დეტალურად

„გრიგოლ ხანძთელმა მთელი ქართლი მოიარა, რათა აფხაზთა მეფის თხოვნით მონასტერი დაეარსებინა. ეს ნიშნავდა აფხაზეთის სრულიად ქართლის სივრცეში მოსწრაფებასაც და დაარსებასაც. ხოლო ამით ფაქტობრივად შეიქმნა ის, რასაც საქართველო ეწოდა. ამიტომ უბისას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს გაცნობიერებაში. ეს იყო მწიგნობრობის ცენტრიც, რადგან ხანძთელმა ჩამოტანილი ხელნაწერების ბიბლიოთეკა დააარსა აქ. მეთოთხმეტე საუკუნეში უბისა მოიხატა და ამ მოხატულობაში ის ტექსტია სწორედ მოცემული (ცხადია, ჩემი ხედვით), რომელშიც შესაძლებელია როგორც ქრისტიანობის, ასევე მთლიანად საქართველოს არსების ამოკითხვა.“ ჯანრი კაშია. უბისი ორ წიგნად არის დაწერილი და სამ წიგნად გამოცემული. პირველი ორი არის „უბისი“ (რენესანსი „ურენესანსოდ“) პირველი და მეორე ნაწილი. ხოლო მესამე - „უბისი“ (რუსთველი და დანტე).
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი VI. ქართული სახელმწიფოს წარმოშობის პირობები და სოციალ-პოლიტიკური ორგანიზაციის ფორმები
  • სახელმწიფოს წარმოშობის მეტათეორია
  • კოლხეთი და იბერია
  • აქემენიდური სატრაპიები
  • ფარნავაზი და ქუჯი. მცხეთა-ეგრისის სახელმწიფოს დაარსება
 • კარი VII. ქრისტიანული სახელმწიფოს და ხელმწიფობის ქართული კონცეფცია
  • არჩილი – პირველი ქრისტიანი ხელმწიფე
  • ბაგრატიონები
  • ბაღვაშები
  • ბაგრატებიდან დავითისაკენ
  • დავითი – „მესიის მახვილი“
  • გიორგი ჭყონდიდელი
  • „ლეონტი მროველი“
 • კარი VIII. ელინისტური სინთეზი და ქართული ქრისტიანული ცივილიზაცია
 • კარი IX. კავკასიური ეკუმენა და ქართული უწყება. კავკასიის ქართული ქრისტიანული სახელმწიფო („ქართველი ერის კავკასიის იმპერია“)
  • რომაული ეთოსი
  • მაზდეანური (სასანიდური) ეთოსი
  • ქრისტიანული ეთოსი
  • მაჰმადიანური ეთოსი
  • ქართული უწყება
 • კარი X. „შუა საუკუნეები“ და ცოდნის გადაცემა
  • I
  • II
 • კარი XI. ქართული ქრისტიანული ცივილიზაცია XI-XIII საუკუნეებში
  • პატრონყმობა
  • „გალობანი სინანულისანი“
  • გელათის და იყალთოს აკადემიები – ცოდნის კიდობანი
  • ქრისტიანობა და ისლამი
  • „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“
  • ყუთლუ-არსლანი და კონსტიტუციური მონარქიის იდეა
  • ვეფხისტყაოსანი
 • დანართები. პატრონყმობის ეპოქის ხელმწიფენი. სინქრონული თანამეფობა
 • სქოლიო