კალათა

დეტალურად

დიმიტრი ყიფიანის (1814-1887) მემუარები მდიდარია საინტერესო ფაქტობრივი მასალით, რომელიც ასახავს საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებას XIX საუკუნის რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში. ნაწარმოები ორი ნაწილისაგან შედგება: „სკოლა სულისა“ და „1832 წლის ყაზარმობა“. პირველ ნაწილში დიმიტრი ყიფიანი თავის საინტერესო ცხოვრების გზას აღწერს, ხოლო მეორეში გადმოგვცემს თავის მონაწილეობას 1832 წლის ისტორიულ ამბებში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი პირველი. სკოლა სულისა
  • I. სწავლის დროს
   • 1.
   • 2.
   • 3.
  • II. მთავრობის სამსახურში
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.
   • 8.
   • 9.
   • 10.
   • 11.
   • 12.
   • 13.
   • 14.
   • 15.
   • 16.
   • 17.
   • 18.
  • III. საარჩევნო სამსახურში
   • 19.
   • 20.
   • 21.
   • 22.
  • IV. კერძო ცხოვრებაში
   • 23.
   • 24.
  • ნაწილი მეორე. 1832 წლის ყაზარმობა
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
  • ჩემი მონაწილეობა 1832 წლის შეთქმულებაში
  • სქოლიო