კალათა

დეტალურად

ძველი საბერძნეთი. მსოფლიო ისტორია (ნაწილი მეორე)

დიმიტრი უზნაძე

გამომცემლობა პალიტრა L

ისტორია

ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი, ფილოსოფოსი, ისტორიკოსი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ერისკაცი… – ასეთად იცნობდნენ მისი თანამედროვენი დიმიტრი უზნაძეს; ასე შევიდა მისი სახელი საქართველოს ისტორიაში. დიმიტრი უზნაძემ, ამავდროულად, თავის მოღვაწეობაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო მსოფლიო ისტორიის შესწავლას და შექმნა ამ სფეროში პირველი ქართული სახელმძღვანელოები. მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოცემული ამ წიგნების სულ ორიოდე დედანია შემორჩენილი, ისიც კერძო კოლექციებში. ამდენად, ეს არის ბიბლიოგრაფიული უნიკუმი, რომლის ისტორიული, სამეცნიერო და სასწავლო მნიშვნელობა კვლავაც განუზომლად დიდია. პალიტრა L-მა შეუნარჩუნა ამ წიგნებს როგორც ვიზუალური მხარე, ისე შინაარსობრივი, და გამოსცა, როგორც რარიტეტი, ანუ უიშვიათესი, ძველი, სამუზეუმო გამოცემა. დიმიტრი უზნაძის ძველი მსოფლიოს ისტორია – საუკუნის წინანდელი გამოცემის ზუსტი ასლი. გაეცანით დიდი მეცნიერის ნაშრომს რარიტეტულ, უანალოგო გამოცემაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • გამომცემლობისგან
 • წინასიტყვაობა
 • I. აღმოსავლეთი და დასავლეთი
 • II. პირველყოფილი ევროპა
 • III. საბერძნეთის მიწა-წყალი
 • IV. საბერძნეთის უძველესი ისტორია
 • V. საბერძნეთის საშუალო ისტორია
  • 1. ხალხთა დიდი გადასახლება
  • 2. საზოგადოების შემადგენლობა
  • 3. სახელმწიფოებრივი მართვა-გამგეობა.
 • VI. ბერძენთა საახალშენო მოძრაობა
  • 1. კრეტა-მიკენის ხანა.
  • 2. დორიელთა გადასახლების ხანა
  • 3. VIII-VII საუკუნეები
 • VII. ბერძენთა ეროვნული თვითშეგნება
  • 1. ენა
  • 2. ბერძენთა საერთო სარწმუნოება
  • 3. თქმულება ჰერაკლეს შესახებ
  • 4. თქმულება თეზეოს შესახებ
  • 5. თქმულება არგონავტების შესახებ
  • 6. ორაკული
  • 7. ამფიკტიონები
  • 8. საჯარო თამაში
 • VIII. საბერძნეთი VIII-VII საუკუნეებში
  • 1. ვაჭრობა-მრეწველობა
  • 2. დემოსის მდგომარეობა
  • 3. ესიმნეტები
  • 4. ტირანია
 • IX. სპარტა
  • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა და მოსახლეობა
  • 2. სპარტიატების აღზრდისა და ყოფა-ცხოვრების წესები
  • 3. სახელმწიფოებრივი წესწყობილება
  • 4. ლიკურგი და მისი მოღვაწეობა
  • 5. პელოპონესის დაპყრობა და სიმაქიის წარმოშობა
 • X. ათენი
  • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა და მოსახლეობა
  • 2. სახელმწიფოს დაარსება და მართვა-გამგეობა
  • 3. მოძრაობა არსებული წესწყობილების წინააღმდეგ
 • XI. ბერძენ-სპარსელთა ომები
  • 1. მცირე აზიის ბერძნები და სპარსეთი
  • 2. ომის დასაწყისი
  • 3.ქსერქსეს შემოსევა და დამარცხება
 • XII. პენტეკოტეტიას ისტორია
  • 1. გამარჯვების მიზეზები
  • 2. სპარსელებთან ომის დასრულება
  • 3. ომის შედეგები
  • 4. დემოკრატიის განვითარება ათენში
  • 5. ეფიალტე
  • 6. დელოსის კავშირი
  • 7. სპარტა და ათენი პელოპონესის ომამდე
  • 8. დემაგოგია და სტრატეგია
  • 9. პერიკლე და მისი მოღვაწეობა
 • XIII. პელოპონესის ომი
  • 1. ომის მიზეზები
  • 2. ომისწინარე ისტორია
  • 3.არქიდამოს ომი
  • 4. სიცილიის ომი
  • 5. დეკელეას ომი
 • XIV. სპარტანელთა ეგემონიის ხანა
 • XV. სპარტას მდგომარეობის გართულება
  • 1. ომი სპარსელებთან
  • 2. ომი მოკავშირეებთან
 • XVI. თებეს ჰეგემონია
  • 1. ტირანების განდევნა და დემოკრატიული წესწყობილების აღდგენა
  • 2. ათენელთა მეორე კავშირი
  • 3. თებეს გაძლიერება და ჰეგემონია
 • XVII. მაკედონიის ბატონობის ხანა
  • 1. მაკედონია და ფილიპე II
  • 2. საბერძნეთის დაპყრობა
  • 3. ალექსანდრე დიდი
  • 4. სპარსეთის დაპყრობა
  • 5. დიადოქების ხანა
 • სქოლიო