კალათა

დეტალურად

ენა, საზრისი, ყოფიერება... ქართველურ ენათა ტოპოლოგია

ჯანრი კაშია

გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მეცნიერება ფოლკლორი

წიგნი საენათმეცნიერო საკითხებს ეხება და თავად ავტორის მიერ „ენა, საზრისი, ყოფიერება“ შეფასებულია, როგორც მეტათეორიული მიდმოგონებანი, ხოლო „ქართველურ ენათა ტოპოლოგია“, როგორც - ქართველურ ენათა მატათეორიის ცდა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ენა, საზრისი, ყოფიერება...
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • ქართველურ ენათა ტოპოლოგია
  • ენა, როგორც არსებობის პირობა
  • ქართველურ ენათა ტოპოლოგია
 • სქოლიო