კალათა

დეტალურად

ალექსანდრე დიუმა არა მარტო ნაყოფიერი რომანისტი და დრამატურგი იყო, არამედ ცნობისმოყვარე მოგზაურიც. მან დატოვა შთაბეჭდილებათა საყურადღებო წიგნი კავკასიის შესახებ. დიუმა განსაკუთრებული სიმპათიით ლაპარაკობს ქართველებზე. არც ერთ ხალხზე არ უწერია მას ასეთი სიყვარულით და აღტაცებით.
 • შესავალი
  • პირველი პერიოდი. პრომეთედან ქრისტიანულ ერამდე
  • მეორე პერიოდი. ქრისტედან მაჰმადამდე
  • მესამე პერიოდი. მაჰმად II-დან შამილამდე
  • მეოთხე პერიოდი. თანამედროვე ეპოქა
 • თავი I. ყიზლარი
 • თავი II. საღამო ყიზლარის კომენდანტთან
 • თავი III. გავრილოვიჩები
 • თავი IV. რუსი ოფიცრები კავკასიაში
 • თავი V. აბრეკი
 • თავი VI. რჯულგანდგომილი
 • თავი VII. რუსები და მთიელები
 • თავი VIII. თათართა ყურები. თავისმომკვეთნი
 • თავი IX. საიდუმლო საქმე
 • თავი X. თავადი ალი-სულთანი
 • თავი XI. ნიჟნი ნოვგოროდის დრაგუნები
 • თავი XII. ქვიშის მთა
 • თავი XIII. ლეკები
 • თავი XIV. ყარანაის ქედი
 • თავი XV. დარუბანდი
 • თავი XVII. ოლინ ნესტერცოვი
 • თავი XVII. კავკასიის დიდი კედელი
 • თავი XVIII. შაჰ-აბასის ქარვასლა
 • თავი XIX. ბაქო
 • თავი XX. ქალაქი, ბაზრები, მიზგითი წყალი და ცეცხლი
 • თავი XXI. ვეფხვები, ავაზები, ტურები, გველები, ფალანგები, მორიელები, კოღო და კალია.
 • თავი XXII. შაჰი ჰუსეინი
 • თავი XXIII. გამოთხოვება კასპიის ზღვასთან
 • თავი XXIV. შემახია
 • თავი XXV. შამილი, მისი ცოლები და შვილები
 • თავი XXVI. გზა შემახიიდან ნუხამდე
 • თავი XXVII. თავადი თარხნიშვილი
 • თავი XXVIII. ნუხა, ქუჩები, ლეკები, ბაზარი, ოქრომჭედლები, სასირაჯოები, აბრეშუმი, მრეწველობა, ხანთა სასახლე
 • თავი XXIX. უდიუხები, ყოჩების ჭიდილი. თათართა ცეკვები და ჭიდაობა.
 • თავი XXX. გამგზავრება
 • თავი XXXI. თამარ მეფის ციხე
 • თავი XXXII. თბილისი
 • თავი XXXIII. თეატრის დარბაზი, ქარვასლა, ბაზრები
 • თავი XXXIV. წერილი
 • თავი XXXV. სპარსული აბანოები
 • თავი XXXVI. თავად ჭავჭავაძის მეუღლე
 • თავი XXXVII. ტყვე ქალები
 • თავი XXXVIII. თავადი ილიკო ორბელიანი
 • თავი XXXIX. ჯემალ-ედინი
 • თავი XL თბილისი და ქართველები
 • თავი XLI. გზა თბილისიდან ვლადიკავკავამდე
 • თავი XLII. ახალი წლის შეხვედრა. წყალკურთხევა (ნათლისღება)
 • თავი XLIII. ოთხთვალა, ტარანტასი, მარხილი
 • თავი XLIV. „იხვებმა იქ მშვიდობიანად გადაცურეს“
 • თავი XLV. ტიმოთე ქიმიური ასანთის გამოყენების ახალ საშუალებას პოულობს
 • თავი XLVI. სურამი
 • თავი XLVII. მოლითი
 • თავი XLVIII. ქუთაისი, ქოთისი, ეა
 • თავი XLIX. გზა ქუთაისიდან მარნამდე
 • თავი L. მარნიდან ფოთამდე
 • თავი LI. ფაზისის შესართავები
 • თავი LII. ფოთი, ზღვისპირა პორტის ქალაქი
 • თავი LIII. აკობის სასტუმრო
 • თავი LIV. ფოთის სიამოვნებანი
 • თავი LV. ნადირობა და თევზაობა შინისაკენ
 • სქოლიო