კალათა

დეტალურად

დიდი ინდოელი მწერლის, ნობელის პრემიის ლაურეატის (1913), რაბინდრანათ თაგორის შემოქმედებამ დიდი გავლენა მოახდინა როგორც ბენგალური, ისე ინდოეთის სხვა ხალხთა ლიტერატურის განვითარებაზე. ბენგალურ ლიტერატურაში მან დაამკვიდრა მოკლე მოთხრობის ჟანრი. მისი მოგონებები, „დღენი ჩემი სიჭაბუკისა“, მოიცავს პერიოდს 1886 წლამდე და ასახავს ჭაბუკი პოეტის პირველ შთაბეჭდილებებს, სამყაროს მისეულ აღქმას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დღენი ჩემი სიჭაბუკისა
  • შესავალი
  • სწავლის დასაწყისი
  • შინ და გარეთ
  • სერვოკრატია
  • ნორმალური სკოლა
  • ვერსიფიკაცია
  • სხვადასხვა მეცადინეობანი
  • პირველი მგზავრობა
  • პოეტური ვარჯიშობანი
  • შრიკანტა-ბაბუ
  • ბენგალური კურსის დასასრული
  • პროფესორი
  • მამაჩემი
  • მოგზაურობა მამასთან ერთად
  • ჰიმალაის მთებში
  • შინ დაბრუნება
  • კერძო მეცადინეობა ოჯახში
  • შინაურები
  • ლიტერატურული ნაცნობობა
  • პირველი ნაბიჯები პრესის ფურცლებზე
  • ბანუ-სინგჰი
  • პატრიოტიზმი
  • „BHÂRÂTI“
  • აჰმადაბადი
  • ინგლისი
  • ლოკენ პალიტი
  • „გაბზარული გული“
  • ევროპული მუსიკა
  • VÂLMIKI PRATIBHÂ
  • „მწუხრის სიმღერები“
  • საუბარი მუსიკის შესახებ
  • განგის ნაპირებზე
  • ისევ „მწუხრის სიმღერების“ გამო
  • „ცისკრის სიმღერები“
  • რაჯენდრალალ მითრა
  • ქარვარი
  • „ბუნების შურისძიება“
  • „სიმღერები და სურათები“
  • წიაღსვლები
  • ბანკიმ ჩანდრა
  • ხომალდის ჩონჩხი
  • სიკვდილის მსხვერპლნი
  • წვიმები და შემოდგომა
  • „დიეზები და ბემოლები“
 • ოთხი მოთხრობა
  • ბიძა
  • შოჩიში
  • დამინი
  • სრიბილაში
 • სქოლიო