კალათა

დეტალურად

დანტე ალიგიერის გენიალური ნაწარმოები, კონსტანტინე გამსახურდიას თარგმანი. „დანტე ალიგიერი - იტალიელი მწერალი, პოეტი ფლორენციიდან. მისი მთავარი ნაწარმოები „კომედია“ (შემდგომში დაემატა ეპითეტი „ღვთაებრივი“), რომელიც საყოველთაოდ მოიაზრება, როგორც იტალიურ ენაზე შექმნილი უდიდესი ლიტერატურული ნაშრომი და მსოფლიო ლიტერატურის შედევრი. იტალიურად მას „უზენაეს პოეტს“ (იტალ. il Sommo Poeta) უწოდებენ“.
 • ჯოჯოხეთი
  • ქება პირველი
  • ქება მეორე
  • ქება მესამე
  • ქება მეოთხე
  • ქება მეხუთე
  • ქება მეექვსე
  • ქება მეშვიდე
  • ქება მერვე
  • ქება მეცხრე
  • ქება მეათე
  • ქება მეთერთმეტე
  • ქება მეთორმეტე
  • ქება მეცამეტე
  • ქება მეთოთხმეტე
  • ქება მეთხუთმეტე
  • ქება მეთექვსმეტე
  • ქება მეჩვიდმეტე
  • ქება მეთვრამეტე
  • ქება მეცხრამეტე
  • ქება მეოცე
  • ქება ოცდამეერთე
  • ქება ოცდამეორე
  • ქება ოცდამესამე
  • ქება ოცდამეოთხე
  • ქება ოცდამეხუთე
  • ქება ოცდამეექვსე
  • ქება ოცდამეშვიდე
  • ქება ოცდამერვე
  • ქება ოცდამეცხრე
  • ქება ოცდამეათე
  • ქება ოცდამეთერთმეტე
  • ქება ოცდამეთორმეტე
  • ქება ოცდამეცამეტე
  • ქება ოცდამეთოთხმეტე
 • სალხინებელი
  • ქება პირველი
  • ქება მეორე
  • ქება მესამე
  • ქება მეოთხე
  • ქება მეხუთე
  • ქება მეექვსე
  • ქება მეშვიდე
  • ქება მერვე
  • ქება მეცხრე
  • ქება მეათე
  • ქება მეთერთმეტე
  • ქება მეთორმეტე
  • ქება მეცამეტე
  • ქება მეთოთხმეტე
  • ქება მეთხუთმეტე
  • ქება მეთექვსმეტე
  • ქება მეჩვიდმეტე
  • ქება მეთვრამეტე
  • ქება მეცხრამეტე
  • ქება მეოცე
  • ქება ოცდამეერთე
  • ქება ოცდამეორე
  • ქება ოცდამესამე
  • ქება ოცდამეოთხე
  • ქება ოცდამეხუთე
  • ქება ოცდამეექვსე
  • ქება ოცდამეშვიდე
  • ქება ოცდამერვე
  • ქება ოცდამეცხრე
  • ქება ოცდამეათე
  • ქება ოცდამეთერთმეტე
  • ქება ოცდამეთორმეტე
  • ქება ოცდამეცამეტე
 • სამოთხე
  • ქება პირველი
  • ქება მეორე
  • ქება მესამე
  • ქება მეოთხე
  • ქება მეხუთე
  • ქება მეექვსე
  • ქება მეშვიდე
  • ქება მერვე
  • ქება მეცხრე
  • ქება მეათე
  • ქება მეთერთმეტე
  • ქება მეთორმეტე
  • ქება მეცამეტე
  • ქება მეთოთხმეტე
  • ქება მეთხუთმეტე
  • ქება მეთექვსმეტე
  • ქება მეჩვიდმეტე
  • ქება მეთვრამეტე
  • ქება მეცხრამეტე
  • ქება მეოცე
  • ქება ოცდამეერთე
  • ქება ოცდამეორე
  • ქება ოცდამესამე
  • ქება ოცდამეოთხე
  • ქება ოცდამეხუთე
  • ქება ოცდამეექვსე
  • ქება ოცდამეშვიდე
  • ქება ოცდამერვე
  • ქება ოცდამეცხრე
  • ქება ოცდამეათე
  • ქება ოცდამეთერთმეტე
  • ქება ოცდამეთორმეტე
  • ქება ოცდამეცამეტე
 • სქოლიო