კალათა

დეტალურად

რას ქადაგებს სამი მსოფლიო რელიგია: ბუდიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი

ირაკლი ლომოური

გამომცემლობა უსტარი

ფილოსოფია, რელიგია

სამეცნიერო-პოპულარული ნარკვევი. შეადგინა ირაკლი ლომოურმა. ჩვენში საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული წარმოდგენა, თითქოს სამი მსოფლიო რელიგია: ბუდიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი, არსებითად, ერთსა და იმავეს - ანუ სიყვარულს - ქადაგებს. მოდი, ვნახოთ, მართლა ასეა, თუ არა? დავიწყოთ ბუდიზმით, რომელიც ქრონოლოგიურად, სხვებთან შედარებით, ადრე გამოცხადებული სწავლებაა.
 • რას ქადაგებს ბუდიზმი?
  • ბუდას ცხოვრება
  • ბუდას სწავლება
  • ოთხი კეთილშობილური ჭეშმარიტება:
  • I. სიბრძნის ეტაპი
  • II. ზნეობის ეტაპი
  • III. თვითჩაღრმავების ეტაპი
  • სწავლება მყისიერების შესახებ („კშანიკავადა“)
  • ბუდისტური კოსმოლოგია
  • ბუდიზმი, როგორც რელიგია
 • რას ქადაგებს ისლამი?
  • მუჰამადის ცხოვრება
  • მუჰამადის სწავლება
  • ყურანის შესახებ
  • ალაჰის შესახებ
  • ალაჰის ანგელოსების შესახებ
  • ალაჰის წიგნის შესახებ
  • ალაჰის მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა შესახებ
  • ალაჰის წინასწარგანგებულების შესახებ
  • მომავალი ცხოვრების შესახებ
  • რწმენის ხუთი ბურჯი
  • აუცილებელი ლოცვის შესახებ
  • აუცილებელი მარხვის შესახებ
  • აუცილებელი მოწყალების შესახებ
  • აუცილებელი ჰაჯის შესახებ
  • ჯიჰადის შესახებ
  • სუნასა და ჰადისების შესახებ
  • შარიათისა და ფიკჰის შესახებ
  • სუნიზმისა და შიიზმის შესახებ
  • ვაჰაბიზმისა და ისლამური ფუნდამენტალიზმის შესახებ
  • სუფიზმის შესახებ
  • ისლამის ეთიკის შესახებ
 • რას ქადაგებს ქრისტიანობა?
 • დასკვნა
 • სქოლიო