კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • წარმომავლობა
 • აღზრდა - სკოლა
 • პეტერბურგში
 • დაქორწინება
 • სულის ნეტარება
 • „სულიკო“
 • ბეთლემის ვარსკვლავი
 • „გამზრდელი“
 • არც ბატონად, არც მონად...
 • „უსამართლობა წინ მიდის კანონიერის გზებითა“...
 • „ყველამ ხელი შემიშალა...“
 • სცენა, ჩანგი და ლოცვა
 • უგუნურების წარღვნა
 • არარსში დაბრუნება
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • სქოლიო