კალათა

დეტალურად

სახელმძღვანელო „ხელოვნების ფსიქოლოგია“ მოიცავს იმ თეორიულ შეხედულებებსა და თეორიებს, რომელთაც განსაზღვრეს და ჩამოაყალიბეს თანამედროვე ხელოვნებისა და შემოქმედების ფსიქოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც ხელოვნებისა და კულტურის თეორიულ საკითხებზე მომუშავე, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი პროფესიის პირთათვისაც. სახელმძღვანელოში პოპულარული ენით წარმოდგენილი ძირითადი ფსიქოლოგიური ტერმინები და თეორიული დებულებები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, რომლებიც საკუთარი შემოქმედებითი ამოცანების ჩამოყალიბების პროცესში, ხელოვნების თეორიულსა თუ პრაქტიკულ საკითხებს ეცნობიან.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი I. ხელოვნების ფსიქოლოგიის რაობა და მისი ძირითადი ამოცანები
 • თავი II. ხელოვნების ფსიქოლოგიის წანამძღვრები
 • თავი III. ზიგმუნდ ფროიდი, როგორც ხელოვნების ფსიქოლოგი
 • თავი IV. ოტო რანკისა და ჰერბერტ მარკუზეს ხელოვნების ფსიქოლოგია
 • თავი V. კარლ გუსტავ იუნგის ხელოვნების თეორია
 • თავი VI. ხელოვნების თეორია იუნგის ფსიქოლოგიურ სკოლაში
 • თავი VII. ხელოვნების საკითხებთან დაკავშირებული კვლევები განწყობის ფსიქოლოგიაში
 • თავი VIII. ლევ ვიგოტსკის ხელოვნების ფსიქოლოგია
 • თავი IX. ვასილი კანდინსკი, როგორც ხელოვნების ფსიქოლოგი
 • შენიშვნები და გამოყენებული ლიტერატურა