კალათა

დეტალურად

თქვენ წინაშე წარმოდგენილი კრებული კინორეჟისურაში ქართულ ენაზე პირველი ქრესტომათიული სახელმძღვანელოს შექმნის მცდელობაა, რომლის შემდგომ სრულყოფაზეც გრძელდება მუშაობა. სახელმძღვანელოში თავმოყრილია რეჟისურის შესახებ რუსი და უცხოელი კინემატოგრაფისტების: ლ. კულეშოვის, მ. რომის, მ. მარტენის ნაშრომების ქართულ ენაზე შესრულებული თარგმანები. აგრეთვე, თავი „სარეჟისორო ჩანაფიქრის შექმნა“ მიხეილ თუმანიშვილის წიგნიდან „სანამ რეპეტიცია დაიწყებ...“ ვფიქრობ, ეს თავი დიდად დაეხმარება პროფესიის უკეთ დაუფლებაში მომავალ კინორეჟისორებსაც. სახელმძღვანელოს დართული აქვს კრებულში შესულ ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები და კინოხელოვნების განმარტებითი ლექსიკონი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შემდგენლისგან
 • კინოხელოვნება და რეჟისორის პროფესია
 • მიხეილ თუმანიშვილი. სარეჟისორო ჩანაფიქრის შექმნა
  • შემოქმედებითი წარმოსახვა
  • მომავალი ფილმის მოდელი
  • იდეურ-თემატური ჩანაფიქრი (ლიტერატურული ანალიზი)
  • იერსახის ანკეტა
  • კინემატოგრაფიული ანალიზი
  • გარემოს შექმნა (ყოფაში) ჩაღრმავება
  • მრწამსი
  • მცირე სიმართლე
  • ზეამოცანა და გამჭოლი მოქმედება (ხერხემალი)
  • ურჩხულის ძვლები
  • ეპიზოდი - „გადანახულობის“ დასაწყისი
  • ეპიზოდი - „დარისპანი შველას ითხოვს“.
  • ეპიზოდი - „ბრძოლის დასაწყისი’.
  • ეპიზოდი - „გაუთვალისწინებელი ამბავი“.
  • ეპიზოდი - „ხელჩართული ბრძოლა“.
  • ეპიზოდი - „საშინელი უსიამოვნება“.
  • ეპიზოდი - „მართას უკანასკნელი შეტევა“.
  • ეპიზოდი - „კატასტროფა“
 • ლევ კულეშოვი. კინოდრამატურგია
  • კინოსცენარი
  • დრამატურგია
  • დრამის აგებულება
  • სცენარის იდეა
  • ნაწარმოების ზეამოცანა
  • თემა
  • გამჭოლი მოქმედება
  • იერსახე
  • მოქმედი პირები
  • სიუჟეტი
  • მოქმედება
  • სიუჟეტისა და ქმედებების ანალიზი
  • პერსონაჟების ზეამოცანისა და გამჭოლი მოქმედების განსაზღვრა
  • გარემოცვა - გარემო
  • სარეჟისორო (სამონტაჟო) სცენარი
  • დაიცავით სცენარის ავტორის ჩანაფიქრები
  • რეჟისორი სცენარისტი
  • მასალის გაცნობა
  • ექსპლიკაცია
  • რა უნდა აისახოს სარეჟისორო სცენარში
 • ლევ კულეშოვი. კინოკადრი
 • ლევ კულეშოვი. მსახიობთან მუშაობა
  • მსახიობი - იერსახის განმასახიერებელი
  • მსახიობის შერჩევა
  • კინოეკრანის თავისებურებები
  • პირველი შეხვედრები მსახიობთან და სინჯები
  • მუშაობის დაწყება
  • მაგიდასთან
  • იერსახეზე მუშაობა
  • გრიმი და კოსტიუმები
  • რეპეტიციები „გარემოების მიხედვით“
  • მუშაობა სცენაზე და მონაკვეთზე
  • სცენის რეპეტიციის დაწყება
  • მიზანსცენა
  • ფიზიკური ქმედებები
  • „თეატრალური სიმართლე“ ეკრანზე ყალბია
  • მეტყველება ეკრანზე
  • „ქვეტექსტი“
  • ურთიერთობა
  • უხელმძღვანელეთ მსახიობებს
  • მსახიობის მუშაობის განსაკუთრებული პირობები კინოში
  • ემოციური მეხსიერება
  • მსახიობის ფიზიკური მუშაობა
  • წინასწარი რეპეტიციები
  • წინასწარი რეპეტიციების უპირატესობანი
  • ეპიზოდური როლები
  • ჯგუფური და მასიური სცენები
  • რეპეტიციები გადაღების წინ
  • რეჟისორი და მსახიობი
 • მიხეილ რომი. კინომიზანსცენა
  • სიღრმული მიზანსცენა
 • მარსელ მარტენი. მონტაჟი
  • რიტმული მონტაჟი
  • იდეოლოგიური მონტაჟი
  • თხრობითი მონტაჟი
 • მიხეილ რომი. მონტაჟური გადაღება
 • მარსელ მარტენი. ფილმის ხმოვანი აგება
  • ხმაურები
  • მუსიკა
 • კინოხელოვნების განმარტებითი ლექსიკონი