კალათა

დეტალურად

პლუტარქეს მიერ დიდ სახელმწიფო მოღვაწეებსა და მხედართმთავრებზე დაწერილი ბიოგრაფიები გვიტაცებს თავისი ჰუმანურობით, კეთილშობილებითა და დრამატიზმით. ამ წიგნში გაეცნობით ცხრა ცნობილი პიროვნების: თეზევსის, რომულუსის, ლიკურგეს, ნუმას, სოლონის, პოპლიკოლას, პერიკლეს, ფაბიუს მაქსიმუსის, დემოსთენეს ცხოვრებისა და შემოქმედების პლუტარქესეულ აღწერასა და შეფასებას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თეზევსი
 • რომულუსი
 • თეზევსისა და რომულუსის შეთანასწორება
 • ლიკურგე
 • ნუმა
 • ლიკურგესა და ნუმას შეთანასწორება
 • სოლონი
 • პოპლიკოლა
 • პერიკლე
 • ფაბიუს მაქსიმუსი
 • პერიკლესა და ფაბიუს მაქსიმუსის შეთანასწორება
 • თემისტოკლე
 • კამილუსი
 • დემოსთენე
 • დემოსთენესა და ციცერონის შეთანასწორება
 • სქოლიო