კალათა

დეტალურად

ლეგენდად ქცეული 26 წლის მწერლის ექვსტომეულში შესულია პრაქტიკულად ყველა მისი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები – მოთხრობები, პიესები, ლექსები, დღიურები, ჩანაწერები და პირადი წერილები – ის დიდი მემკვიდრეობა, რომელიც გურამ რჩეულიშვილმა თავისი ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე შექმნა და დაგვიტოვა. ტომი მეოთხე – დრამატული ნაწარმოებები. 1956-60 წლები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პიესა, ორიგინალური ბოლოსიტყვაობით და ანდერძით
 • კა და კო
  • პირველი მოქმედება
  • მეორე მოქმედება
 • იულონი
  • იულონისა და სხვა ცხრა ბიჭის ტრაგედია, რომელიც მიმდინარეობს ერთ ოთახში.
  • პიესა, რომელიც დაწერა გურამმა და რომელსაც წარმოადგენენ თეზიკო და იულონი
  • იულონის ცხოვრება თვით მის მიერ მკვლელობის ჩადენის ფაქტამდე.
  • რა შეიძლება იქცეს ტანჯვის მაძიებელი კაცისთვის ტრაგედიად
 • სალომე და გურამი
  • მოქმედება I
   • სურათი პირველი
   • სურათი მეორე
   • სურათი მესამე
   • სურათი მეოთხე
   • სურათი მეხუთე
   • სურათი მეექვსე
   • სურათი მეშვიდე
  • მოქმედება II
   • სურათი პირველი
   • სურათი მეორე
   • სურათი მესამე
   • სურათი მეოთხე
   • სურათი მეხუთე
   • სურათი მეექვსე
  • მოქმედება III
   • სურათი პირველი
   • სურათი მეორე
   • სურათი მესამე
  • მოქმედება IV
   • სურათი პირველი
   • სურათი მეორე
   • სურათი მესამე
   • სურათი მეოთხე
   • სურათი მეხუთე
  • სურამის ციხე