კალათა

დეტალურად

აკა მორჩილაძის ეს რომანი 1999 წელს გაგრძელებებით იბეჭდებოდა ლიტერატურულ გაზეთ „ქომაგში“ სათაურით „გენერალი როდიონოვი და პორტობელოელი შავი სემი“. სხვადასხვა მიზეზთა გამო, რომანის წიგნად გამოცემა გადაწყდა სულ სხვა სათაურით - „შენი თავგადასავალი“. წიგნისათვის ავტორმა ტექსტი ოდნავ გადაამუშავა. რომანს დაემატა, აგრეთვე, ხელნაწერის რამდენიმე გვერდი, რომელიც ტექნიკური მიზეზების გამო თავის დროზე ვერ მოხვდა გაზეთში. ასე რომ, ოთხი წლის დაგვიანებით გთავაზობთ აკა მორჩილაძის კიდევ ერთ რომანს, ამჯერად საბოლოო სახით.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • თერთმეტი პატარა ამბავი
  • ჯანკი და შემოდგომის აზნაურები
  • მშიგნავი ჯეკის მხარეში
  • ბარრაკა იარრო!!!
  • სახენაიარევი კაცის კვალდაკვალ
  • მისის მანტლიპის საშინელი თოჯინები
  • მოსტ ვატერლოო
  • სქოლიო