კალათა

დეტალურად

მსოფლიო სარდალი სააკაძე

ნინო ცარციძე

გამომცემლობა ლითერასი

რომანი

წინამდებარე პოეტური პროზით გაწყობილი ისტორიული რომანი, მეცნიერულ კვლევებს ეყრდნობა. სპარსულ, ოსმალურ, ქართულ მატიანეებზე და ფოლკლორულ მასალებზე დაყრდნობით გაცოცხლებულია ეპოქა, რომელსაც სააკაძემ დაუსვა დიდი მოურავის ნიშანი, ფაქტების სრული გააზრება ამტკიცებს, ის იყო ჭეშმარიტად წმიდა კაცი, საკაცობრიო მამაცობის შემოქმედი სარდალი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე
 • თავი მეცხრე
 • თავი მეათე
 • თავი მეთერთმეტე
 • თავი მეთორმეტე
 • თავი მეცამეტე
 • თავი მეთოთხმეტე
 • თავი მეთხუთმეტე
 • თავი მეთექვსმეტე
 • თავი მეჩვიდმეტე
 • თავი მეცხრამეტე
 • თავი მეოცე
 • თავი ოცდამეერთე
 • თავი ოცდამეორე
 • თავი ოცდამესამე
 • თავი ოცდამეოთხე
 • თავი ოცდამეხუთე
 • ბოლოსიტყვაობა