კალათა

დეტალურად

ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (XIX საუკუნე)

თამაზ ჯოლოგუა

გამომცემლობა არტანუჯი

პუბლიცისტიკა დოკუმენტური

იდეა პირველი ქართული გაზეთის დაარსებისა 1818 წელს დაიბადა, 1819 წლის იანვარში კი ამ საქმის ინიციატორებმა და ორგანიზატორებმა დაბეჭდეს და გაავრცელეს განცხადება („გამოცხადება“) ყოველკვირეული ქართული გაზეთის გამოცემის შესახებ. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია ისწავლება საქართველოს არაერთ უმაღლეს სასწავლებელში. წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, სტუდენტებს გაუადვილოს მეტისმეტად ვრცელ მასალაში ორიენტირება. წიგნი სტუდენტობისთვისაა განკუთვნილი და მისი ხასიათიცა და შედგენილობაც ამ უკანასკნელი გარემოებითაა განსაზღვრული. თუმცა შესაძლებელია, იგი XIX საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკით, საზოგადოებრივი აზრის ისტორიით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სალიტერატურო ცხოვრებით დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველს გამოადგეს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • I ნაკვეთი
  • პირველი ქართული გაზეთი
  • „ტფილისის უწყებანი“
  • „სალიტერატურონი ნაწილნი ტფილისის უწყებათანი“
  • ქართული პრესის გამოცემის ცდები 1831-1855 წლებში
  • „კავკასიისა მხარეთა უწყებანი“
  • გიორგი ერისთავის „ცისკარი“
  • ივანე კერესელიძის „ცისკარი“
  • „გუთნის-დედა“
 • II ნაკვეთი
  • „საქართველოს მოამბე“
  • გაზეთი „დროება“
  • ჟურნალი „მნათობი“
  • ჟურნალი „კრებული“
  • ილია ჭავჭავაძის „ივერია“
  • გაზეთი „კვალი“
 • სქოლიო