კალათა

დეტალურად

ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაცია და სპეცსამსახურები

გელა სულაძე

გამომცემლობა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

დოკუმენტური

მე-20 საუკუნის 20-30-იანი წლები. რუსეთის იმპერიიდან საზღვარგარეთ დევნილები ანტისაბჭოთა პოლიტიკურ ემიგრაციას ქმნიან. განვითარებული მოვლენებისა და მათ მიმართ საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ უშიშროების ყოფილი თანამშრომლის მიერ დაწერილ ამ წიგნში უამრავ საინტერესო ფაქტს შეიტყობთ. წიგნი ილუსტრირებულია და ერთვის 200-ზე მეტი ფოტო.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • თავი I. ზოგი რამ სპეცსამსახურების შესახებ
 • თავი II. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მის ოკუპაციამდე
  • დამოუკიდებელი საქართველოს სპეციალური სამსახური - საგანგებო რაზმი
  • ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების წინააღმდეგ
  • საფუძვლების მომზადება საქართველოს ანექსიისთვის
  • საქართველოს ოკუპაცია, საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების და მისი სპეცსამსახურების მიზნები და ამოცანები
  • საქართველოს დემოკრატიული მთავრობის და ქართველი პატრიოტების საზღვარგარეთ იძულებით გახიზვნა
  • ოკუპირებულ საქართველოსთან არალეგალური კავშირების დამყარების პირველი მცდელობა
 • თავი III. ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის (1921-1924)
  • საბჭოთა ხელისუფლება და მისი სპეცსამსახურები. ანტისაბჭოთა იატაკქვეშა ორგანიზაციების და ქართველი პატრიოტების წინააღმდეგ
  • 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დამარცხება და საბჭოთა სპეცსამსახურების სისასტიკე
 • თავი IV. 1921-1930 წლებში ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში საბჭოთა ხელისუფლებისა და მისი სპეცსამსახურების მიზნები და ამოცანები
  • საბჭოთა წარმომადგენლობებისა და დაზვერვის რეზიდენტურების ორგანიზაცია ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად
  • გაზეთი „ახალი საქართველო“ საბჭოთა იდეოლოგიის სამსახურში და გრიგოლ ვეშაპელის მკვლელობა
  • საბჭოთა ხელისუფლებისა და მისი სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა მონაწილეობით საზღვარგარეთ წარმოებული პროსაბჭოთა საქმიანობა
  • საინფორმაციო ბრძოლა
 • თავი V. ანტისაბჭოთა საქმიანობის აღმავლობა 30-იან წლებში და საბჭოთა სპეცსამსახურების კონტრამოცანები
  • პოლონეთი - ანტისაბჭოთა საქმიანობაში ქართული ემიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი
  • საბჭოთა საქართველოს წარმომადგენლები სპეცსამსახურების ავანგარდში
  • ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი
  • საბჭოთა სპეცსამსახურების როლი ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაციის წარმომადგენლელთა დისკრედიტაციისა და ურთიერთდაპირისპირების საქმეში
  • ლ. ბერიას 1930 წლის 11 აგვისტოს საპროგრამო მოხსენება
 • თავი VI. ნოე რამიშვილის მკვლელობა
  • ნ. რამიშვილი - პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე და მასთან დაპირისპირებული ძალები
  • წინასწარი გამოძიება
  • სასამართლო პროცესი
  • მკვლელობის მოტივები, მკვლელობასთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული პირები
 • თავი VII. ანტისაბჭოთა საქმიანობის ახალი სტრატეგია ნოე რამიშვილის მკვლელობის შემდეგ
  • საქართველოში ფარული საქმიანობისთვის ემისართა შეგზავნის მორიგი მცდელობა
  • საბჭოთა ხელისუფლებისათვის არასასურველი პირების, მათ შორის, ანტისაბჭოთა ემიგრაციის წარმომადგენლების საზღვარგარეთიდან მოტაცება და მოტაცების მცდელობა
  • ანტისაბჭოთა ქართული ემიგრაცია ნაცისტურ გერმანიაში
  • ნაციონალ-სოციალისტური ხელისუფლებისა და უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დაინტერესება გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტებით
 • თავი VIII. მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები საზღვარგარეთ
  • საბჭოთა სპეცსამსახურების მზადება ომისათვის
  • შალვა ბერიშვილის ანტისაბჭოთა სადაზვერვო საქმიანობა
  • ქართველი ემიგრანტები უცხო ქვეყნების სამსახურში
  • ქართული ანტისაბჭოთა ორგანიზაციები და ქართველი ემიგრანტები - ნაცისტური გერმანიის ინტერესების გამტარებლები
  • ქართული ნაციონალური ლეგიონები და სპეციალური დანიშნულების რაზმები. შალვა მაღლაკელიძე
  • გერმანიის დაზვერვის „აგენტ პარაშუტისტთა“ საქართველოში გადმოსროლა და გატარებული კონტრღონისძიებები
  • ოპერატიულ-სადაზვერვო „რადიოთამაშები“. ოპერაცია „განადგურება“
  • ქართველი მზვერავი „შახოვსკი“ ნაცისტების ზურგში
 • თავი IX. ქართული ეროვნული ფასეულობა საფრანგეთში და სპეცსამსახურები
  • ეროვნული საგანძურის იძულებით გატანა საფრანგეთში
  • ქართველები ეროვნული საგანძურის დაცვის სამსახურში
  • სტალინის, დე გოლისა და საბჭოთა სპეცსამსახურების როლი ქართული ეროვნული განძეულობის საქართველოში დაბრუნების საქმეში
  • ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა საბჭოთა წნეხის პირობებში
 • თავი X. მეორე მსოფლიო ომის დასასრული და კაცობრიობა ახალი დაპირისპირების წინაშე
  • სპეცსამსახურები ცივი ომის ავანგარდში
  • ქართველები კვლავ უცხო ქვეყნების, მათ შორის, საბჭოთა სპეცსამსახურების ინტერესთა სფეროში
  • ქართველ ემიგრანტთა მოტაცება-გამოტყუების სპეციალური სადაზვერვო ღონისძიებები
  • ანტისაბჭოთა და სადაზვერვო საქმიანობის ორგანიზაცია თურქეთის ტერიტორიიდან და საბჭოთა სპეცსამსახურების კონტრღონისძიებები
  • საბჭოთა ხელისუფლებას და მის სპეცსამსახურებს ზვარაკად შეწირული ქართველები
  • საბჭოთა დაზვერვის როლი და მნიშვნელობა რეემიგრაციულ პროცესებში. საბჭოთა მზვერავები, ცოლ-ქმარი ვარდო მაქსიმელიშვილი და დავით მატარაძე. ილია თავაძე. პეტრე შარია
 • თავი XI. ომისშემდგომი პერიოდი და მორიგი საბჭოთა ტერორი
  • „ემისრისა და ამერიკის დაზვერვის აგენტის“ გ. გაბინაშვილის მხარდამჭერთა საქმე“
  • სისხლიანი შოუ - „მეგრელ ნაციონალისტთა ჯგუფის საქმე“
  • „დიადი ეპოქის“ დასასრულის დასაწყისი
 • ბოლოთქმა
 • ფოტოარქივი
 • ბიბლიოგრაფია
  • წიგნები და კრებულები
  • გაზეთები
  • ჟურნალები
  • საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი
  • პირადი არქივი
  • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი
 • სქოლიო