კალათა

დეტალურად

უქარქაშო ხმლები (წიგნი IV)

ლევან სანიკიძე

გამომცემლობა ბაკმი

ლევან სანიკიძის „უქარქაშო ხმლები“ - ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი ოთხ წიგნად. წიგნი მეოთხე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი მეცხრე
  • აზმა პირველი
   • ვისთვის კვდებიან ქართველები?!
   • „ჯერჯერობით...“
   • „ვაი თქვენ, რამეთუ ქართველები მოვიდნენ!“
   • „გამოაჩინე ლომგულობა შენი!“
   • „უცხო პურის მთხოვნელთა“
   • ქართველებს საქართველოსთვის „არ სცალიათ“
   • „ქება-მიუწვდომელი“
   • ბედისწერას ერქვა - „მირ-ვეის“
   • შაჰის ნაიბი, გინა - მოადგილე
   • „სიტყვის კონას“ რომ კითხულობდა...
   • Deus ex machina
   • „ასეთებთან ბრძოლა არ ძალგვიძს“
   • „უქართველებოდ“ არ ძალუძთ
   • ვინ ვისთან არიან... დიაცნი?!
  • აზმა მეორე. სალხენი და საგლოველი ვახტანგ მეექვსისა
   • „დიდი ბუდე“ (გახსენება)
   • „შესანიშნავი მაგალითი ბედის უკუღმართობისა“
   • ჯანიშინი
   • „ერთარსება სამებისათვის“
   • „მუდამ განდგომილი“
   • „საქართველოს მამა“ ევროპაში
   • ანთიმოზ ივერიელი
   • მამა და შვილი - მეფე და ჯანიშინი
   • დიასპანთა ჩანაწერები
   • გახსენება თამარის „ხუმრობისა“
   • „ჭირი ესე კახეთისა“
   • ეკრძალებოდათ მხოლოდ ქართველებს
   • იყო მხოლოდ დიდი შეცდომა
   • ისევ დიდი იმედი ჩრდილოეთიდან
   • სიცილით კვდებოდა ბედისწერა
   • „დიაცები“ აკეთებენ „მამაცთა“ საქმეს
   • „მშფოთვარე და დაუმორჩილებელი სული“
   • სისხლი ესე ცას შეჰღაღადებს
   • შედეგი „პოეტური პოლიტიკისა“
   • „იხარე მტერო, დაიქეც ჭერო!“
   • პასუხს ითხოვს იბრაჰიმ ფაშა
   • პეტრეს მოსვლამდე...
   • პეტრეს მოსვლა...
   • პეტრესთან წასვლა
  • კარი მეათე. იქმენინ საქართველო!
   • აზმა პირველი. პატარა კახის სიჭაბუკის ჟამს
    • სიკვდილი რენეგატისა
    • შეჯიბრი საქართველოს ძარცვა-რბევაში
    • აღმა ხვნა და დაღმა ფარცხვა
    • გამოსვლა ნადირ ავშარისა
    • ოსმალები მიდიან
    • ყიზილბაშები მოდიან
    • პირველი გამოსვლა პატარა კახისა
    • ბადალი შაჰ აბასისა
    • გამარჯვებულიც, გაწბილებულიც...
    • მეოთხე მეფე-პოეტის საგოდებელი
    • „ისევ ქართველის ჭკუამ გასჭრა“
    • განადირება მონადირისა
    • განადირება გაბახებულისა
    • „მაინც არ შეუძლიათ უქართველებოდ“
    • საგოდებელი შანშე ერისთავისა
    • „მოსვლა მუმეიზისა“
    • გამოსვლა გივი ამილახორისა
    • „გაუცხოებულ ქართველთა უნარი“
    • ისევ - ქართველები ქართველებზე
    • ნადირ შაჰის კარზე
    • სიკვდილის ჯირითი
    • შაჰი აღარ იხვეწებოდა
    • არაგვის ხეობაშია...
    • ყაენსაც უჭირდა
    • ქსანზე
    • „გაუცხოება“ მამულიშვილისა
    • ქართლი კახეთში გარბის
    • თედო-წმინდა
    • ვინ იფრენს და ვინ დამიწდება
    • ისევ „ქართულობას“ უჯობნია
    • საქვეყნოც... საოჯახოც...
    • დაცემა გივი ამილახორისა
    • „ამილახორული შიშის“ გამო
    • შეხვედრა „შაჰ რაზე“
    • „ქართველი ლუთერის“ მოთავეობით
    • „ოსმალუს ქვეყანა შეაშინეს“
    • „ყაენს ხმალი დავკრათო“
    • უქართველოდ ქართველს ვერ მოერევი
    • კვანძი იხსნება მოულოდნელად
    • აბდულა-ბეგის ვნებანი
    • ალი-ხანის ვნებანი
    • „განიფინა ამბავი გამარჯვებისა“
    • „ლაპარაკით“ ვერაფერს გახდა
    • „მეფე-ზარბაზნით“
    • „სდექით ფხიზლად და მტკიცედ!“
    • „შემქმნელი ქართველობისა“
    • „ქართულ-სპარსული მი-მო-სვლანი“
    • სპარსეთიდან მობრუნებულნი
    • ერევნის დასახსნელად
    • საშფოთარი კრუხის-პალოებისა
    • ქართლ-კახეთი 1750 წელს
   • აზმა მეორე. ჭინჭში გახვეული სამართებელი
    • დამდეგი „იმერული საუკუნისა“
    • „მრავალ-გიორგისათა“
    • ფარცხანაყანევის ბრძოლა
    • რაჭაზე გაჯავრებული
    • ჩხარი და ოკრიბა
    • „ტკბილი“ მამაშვილობა
    • ისევ მეფე გიორგი „უნომრო“ და სხვანი
    • ისევ - მეფე კვაწია გულითა
    • გეგუთის „გმირები“
    • შინა-გარე მაოხარნი
    • ჩიხორი, მოდინახე, ხარაგაული
    • ლეკები - პირველად, თურქები - მერამდენედ?!
    • სიკვდილის წინარე უკეთურობა
   • აზმა მესამე. შუა წუთისოფელი პატარა კახისა
    • „გარდამოსვლა ყოველი ლეკისა“
    • ბედისწერა ცთომილებისა
    • „კაცობრივის ძალისაგან შეუძლებელი იყო“
    • მგლები მგლის ტყავს მაინც არ ჰხევენ
    • მაინც გაიმარჯვეს
    • „ქართველთა ჯარი მოვიდა შენზედაო“
    • „ჩაუარათ ცუდმა თათბირმან“
    • ნურსალ-ბეგ და ლეკნი სხვანი
    • წვრილი ლეკიანობა
    • მუდმივი ჯარი(ვით)
    • „მიენდვნენ ხმალსა და მამაცობასა“
    • „წითელი ქარი“
    • ნიჩბისი, კარალეთი, სკრა
    • ჩონჩოლ-მუსა და კოხტა-მალაჩილა
    • თეიმურაზ მეორის საწუთროს დასასრული
    • ერთხელმწიფობა პატარა კახისა
    • სად იბადებიან, სად იხოცებიან
    • „მარკოზაშვილის დარბაზელები“
   • აზმა მეოთხე. „ლომებრ მყეფე, მტერთ სისხლ მჩქეფე“
    • „ქვახეთქია“
    • მეფე „წვრილი ერისა“
    • ფიცის კაცნი
    • ხრესილამდე
    • ხრესილი
    • ხრესილის შემდგომ
    • ხმალიც და ჯვარიც
    • სოლომონ მაინც სოლომონობდა
    • მუხურას ტყვე
    • სადედოფლო „ხუმრობა“
    • წვევა რაჭველთა
    • „კაზმულსიტყვაობა“ რაჭის ერისთავისა
    • რაჭას წასვლა
    • რაჭიდან წამოსვლა
    • „ნადირობა“ გეგუთისა
    • შემდგომად „ნადირობისა“
    • უკანასკნელი ირემი და უკანასკნელი ერისთვისშვილი
    • წყევა კათალიკოსისა
   • აზმა მეხუთე. ასპინძა
    • „რუსული სულითა და ქართული ხორცით“
    • ზარბაზანთა საზეიმო გრიალის ქვეშ
    • „რას ბედავთ ჩემს სახლში?!“
    • სურამიდან აწყურამდე
    • ასპინძის აპოთეოზი
   • აზმა მეექვსე. ასპინძიდან კრწანისამდე
    • ისევ ჭირვეულობს ტოტლებენი
    • ტოტლებენი მიდის
    • „ტოტლებენშჩინა“ რჩება
    • „სული და ხორცი განიწვალების“
    • „იმერთა მეორე აღმაშენებელი“
    • მსოფლიო სახელის ამარად
    • „აღგიშვია ლომი ერთი“
    • ლევან ბატონიშვილი
    • უკანასკნელი „მაძიებელი“
    • ყველას რომ დაავიწყდა...
    • ლევანის სიკვდილი
    • გეორგიევსკის წინარე წუთისოფელი
    • გეორგიევსკი
    • გეორგიევსკის შემდგომ
    • ომარ-ხანი
    • ისევ ომარ-ხანი
    • „გადასინჯვა“
    • შემდგომად „გადასინჯვისა“
    • ერეკლეს სისხლის სიჭაბუკითა
    • იმერეთი - შემდგომად „ლომებრ მყეფისა“
    • „გიჟმა“ რომ თოფი ისროლა...
    • „ბედნიერება ერისა ითხოვს ერთობას“
   • აზმა მეშვიდე. კრწანისი, ანუ ფერთაცვლა სექტემბრის თვისა
    • იქედნე
    • საბედისწერო წლის დასაწყისი
    • „ვერა განიფრთხვეთ ძილი, ქართველნო?!“
    • ყვითელი სექტემბერი
    • რუხი სექტემბერი
    • მწვანე სექტემბერი
    • თეთრი სექტემბერი
    • შავი სექტემბერი
   • აზმა მერვე. Vae victis! - ვაი, დამარცხებულთ!
    • ცრემლი ტფილისისა
    • ისევ სამასნი
    • იქედნეს აღსასრული
    • დასასრული ერეკლეს წუთისოფლისა
    • დატირება
    • დასასრული უქარქაშო ხმლებისა
   • ბოლობჭე, ანუ მინაწერი „უქარქაშო ხმლებისა“
  • სქოლიო