კალათა

დეტალურად

რჩეული თხზულებანი (წიგნი III)

გრიგოლ აბაშიძე

გამომცემლობა საქართველოს მაცნე

რომანი

გრიგოლ აბაშიძის რჩეული თხზულებების მესამე ტომში შესულია რომანი „დიდი ღამე“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი
 • თავი მეორე
 • თავი მესამე
 • თავი მეოთხე
 • თავი მეხუთე
 • თავი მეექვსე
 • თავი მეშვიდე
 • თავი მერვე
 • სქოლიო