კალათა

დეტალურად

გრიგოლ აბაშიძის რჩეული თხზულებების მეორე ტომში შესულია რომანი „ლაშარელა“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი. ლაშარის გორზე
 • თავი მეორე. მეფის აღმზრდელი
 • თავი მესამე. გლეხი სასახლეში
 • თავი მეოთხე. ორი გზა და ორი ბანაკი
 • თავი მეხუთე. მეკუბოვეს ცოლი
 • თავი მეექვსე. ხმალზე გაფრენილი კვიცი
 • თავი მეშვიდე. ნასყიდაანთ ქარუმა
 • თავი მერვე. ჩრდილო მეზობლები
 • თავი მეცხრე. სიბრძნისა და სიყვარულის ქსელში
 • თავი მეათე. პირველი მარცხი და პირველი ბზარი
 • თავი მეთერთმეტე. დაჩოქებული ხელმწიფე
 • თავი მეთორმეტე. საშინელი აჩრდილი
 • თავი მეცამეტე. ხარბი სტუმარი
 • თავი მეთოთხმეტე. ერთ სულ და ერთ ხორც
 • თავი მეთხუთმეტე. ფრთხილი ძაღლი და ფხიზელი დედამთილი
 • თავი მეთექვსმეტე. გამარჯვების მახარობელი
 • თავი მეჩვიდმეტე. არსად კანონი, არსად სამართალი
 • თავი მეთვრამეტე. უკანონო მემკვიდრე
 • თავი მეცხრამეტე. ხალხის მოციქული
 • თავი მეოცე. გათავებული სიჭაბუკე
 • თავი ოცდამეერთე. დევის ხვრელში
 • თავი ოცდამეორე. დამშრალი წყარო
 • თავი ოცდამესამე. ჯვრის სახელით
 • თავი ოცდამეოთხე. ჩინგიზის ქოფაკები
 • თავი ოცდამეხუთე. ლახვარჩაცემული ძლიერება
 • თავი ოცდამეექვსე. ცალთვალა სარდალი
 • ეპილოგი