კალათა

დეტალურად

ქართლის ცხოვრების ქრონიკები (წიგნი III)

ვახტანგ ჭელიძე

გამომცემლობა საქართველოს მაცნე

ვახტანგ ჭელიძის „ქართლის ცხოვრების ქრონიკები“ არის მხატვრულად მოთხრობილი ისტორია ჩვენი ხალხისა, უძველესი დროიდან დაწყებული მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისამდე. ავტორს გამოყენებული აქვს მდიდარი საისტორიო წყაროები, ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები, სიგელ-გუჯრები, ფოლკლორი, ეთნოგრაფიული გამოკვლევები, არქეოლოგიური მონაპოვრები, წინა თაობების დიდი ქართველი ისტორიკოსების ფუნდამენტური შრომები, თანამედროვე მეცნიერთა წიგნები... გარდა ქართული მასალებისა, ავტორი სარგებლობს აგრეთვე უცხოელ მემატიანეთა შრომებით. ავტორს ზომიერად აქვს მომარჯვებული ბელეტრისტული ხერხი, და ცალკეული ეპიზოდები ჩვენი ხალხის ცხოვრებისა წიგნში ნოველებივით არის ჩასმული. საერთოდ, ისე ლაღად და მიმზიდველად არის მოთხრობილი ისტორიული ამბები, რომ წიგნი გატაცებით იკითხება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი I
 • თავი II
 • თავი III
 • თავი IV
 • თავი V
 • თავი VI
 • თავი VII
 • თავი VIII
 • თავი IX
 • თავი X